Bygger studentboliger for 700 millioner

AF Gruppen-datter skal bygge studentboliger i Trondheim.

Bygg og anlegg

 

AF Gruppen-datter Betonmast er innstilt av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim for bygging av studentboliger i Trondheim, går det frem av en børsmelding.

Prosjektet går nå inn i en samhandlings- og reguleringsfase, med mål om inngåelse av en totalentreprise for bygging innen juni 2022. Verdien på totalentreprisen er foreløpig anslått til 6-700 millioner kroner eksklusive moms. 

Kontraktsverdien tas inn i ordrereserven først når endelig kontrakt for utførelse er signert. 

Prosjektet Nardovegen 12-14 omfatter bygging av 800-850 studentboliger, samt sekundære arealer for vaskeri, treningsareal, studentfrivillighet, parkering og andre relevante tjenester.