Fra minus til pluss for Hæhre & Isachsen

For første gang på flere år går Hæhre & Isachsen med overskudd på driften, men tvisteproblemer preger konsernet.

TØFF KONKURRANSE: Hard anbudskonkurranse bidrar til lave marginer i anleggsbransjen. Foto: Iván Kverme
Bygg og anlegg

Intern strid, fusjonsfiaksoen med Betonmast og dårlige marginer har preget anleggsvirksomheten Hæhre & Isachsen de siste årene. 

Nå strever Hæhre & Isachsen med uforutsigbare tvisteproblemer, men bedret lønnsomhet i pågående prosjekter bidrar til å løfte driftsresultatet for 2020.

Bedret lønnsomhet i prosjekter

Hæhre & Isachsen har i mange år slitt med lite lønnsom drift, men I 2020 snudde driftsunderskuddet fra 2019 til driftsoverskudd.

HÆHRE & ISACHSEN KONSERNET

(Mill.kr)20202019
Driftsinntekter4936,45336,1
Driftsresultat111,8−275,5
Resultat før skatt85,0−310,1
Årsresultat57,01344,2

Noe bedre lønnsomhet i pågående prosjekter og gevinster fra salg av brukte maskiner og utstyr bidro til å løfte driftsresultatet. 

Bedre driftsresultat kommer også av at sammenligningsåret 2019 var preget av engangseffekter fra nedskrivning i forbindelse med dom i FP3-saken og én stor konkurs hos én byggherre.

I 2019 ble det solgt to virksomheter ut av konsernet. Salget av Betonmast og Steen & Lund førte i stor grad til det høye driftsresultatet i sammenligningsåret 2019. 

Kostbar tvistetrøbbel

Mye uenigheter om honorering og sluttopprør mellom entreprenør og byggherrer stikker seg ut i årsregnskapet til konsernet, spesielt innen samferdselssektoren.

Ved utgangen av 2020 hadde konsernet fortsatt flere uoppklarte sluttoppgjør, og det kan se ut til å bli dyrt.

Gigantprosjektet på E6 ved Mjøsa for Statens Vegvesen ble nesten en milliard dyrere enn avtalt kontraktspris. Etter en et forsøk på å kreve inn 755 millioner fra Statens Vegvesen, ble Hæhre i stedet dømt til å betale tilbake 49 millioner tidligere i juni 2021.

Selskapet opplyser å være involvert i et mindre antall tvister som ikke er gjenstand for rettslig behandling og oppgir ikke noe informasjon om regnskapsmessige effekter.