Fullstendig bom om selvstendige konsulenter

68 prosent bruker mer tid på kompetanseutvikling enn de gjorde da de jobbet i et konsulentselskap, skriver Bjørn Fredrik Christensen i BrainBase.

LÆRER MER SOM SELVSTENDIG: Et likhetstrekk ved de som går selvstendig er at de ofte skaffer oppdragene selv, de har ettertraktet kompetanse, og de er veldig motivert til å vedlikeholde og utvikle den, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

I sitt debattinnlegg i Finansavisen 8. mars hevder Aslak Ege i Capra Consulting at et økende antall selvstendige konsulenter vil skade kompetansen i bransjen. På vegne av Norges største nettverk av og for selvstendige konsulenter, mener vi at Ege bommer fullstendig.

En av hovedgrunnene til at mange starter for seg selv, er at det gir en langt større fleksibilitet til å styre tiden sin. Noen tar planlagte pauser mellom oppdrag, andre jobber litt kortere dager eller tar lengre ferier, og andre igjen jobber like mye som før.

Det er ikke for alle å gå selvstendig, men et likhetstrekk ved de som gjør det er at de ofte skaffer oppdragene selv, de har ettertraktet kompetanse, og de er veldig motivert til å vedlikeholde og utvikle den. Det kan da ikke være mange som er mer motivert for det, når det er helt avgjørende for å være salgbar og for å kunne ha inntekt?

En intern undersøkelse i vårt nettverk indikerer også at så mange som 68 prosent bruker mer tid på kompetanseutvikling enn de gjorde da de jobbet i et konsulentselskap. De resterende 32 prosentene bruker omtrent like mye tid. Som selvstendig kan en i større grad også styre oppdragene sine, og kanskje velge oppdrag som gir nye faglige utfordringer. Kompetanse er mer enn bare kurs.

Det er ikke slik at et konsulentselskap gir ved dørene når det gjelder tiden en konsulent kan bruke på vedlikeholde sin kompetanse

Selvsagt er det en investering for en selvstendig konsulent å bruke tiden sin på å tilegne seg kompetanse fremfor å bruke den på fakturerbare oppgaver, men de fleste tar høyde for det som et ledd i å gå selvstendig, samt at det ikke nødvendigvis går ut over den enkeltes privatøkonomi. Og det er ikke slik at et konsulentselskap gir ved dørene når det gjelder tiden en konsulent kan bruke på vedlikeholde sin kompetanse; det gir redusert lønn på en eller annen måte, eller krav til at det må skje utenom fakturerbar tid.

Som selvstendig må en naturligvis ta ansvar for regnskap selv på en eller annen måte, og et AS med én ansatt har ikke en HR-avdeling. Men er det én ting som til stadighet blir trukket frem av konsulentene som en svært positiv side ved vårt nettverk, så er det nettopp community-delen, hvor konsulentene bistår hverandre på alle mulige slags måter med alle slags type temaer. Personlig mener jeg at denne delen i hvert fall ikke står tilbake for det en finner i et konsulentselskap.

Hvilke fakta Ege bygger argumentasjonen i sitt innlegg på fremgår ikke. Det som imidlertid er fakta er at vi snart når 400 selvstendige konsulenter som godkjente medlemmer i nettverket vårt. DA skal vi spise kake, da. Fra Pascal.

Bjørn Fredrik Christensen

Selvstendig konsulent og medeier i konsulentnettverket BrainBase

brainbase
it-konsulenter
capra consulting
Nyheter
Debattinnlegg