Bankene står klar med redningsbøye til små og mellomstore bedrifter

Den statlige garantiordningen på 50 milliarder kroner treffer målrettet, skriver Erik Johansen og Sveinung Sleire i Finans Norge.

PROBLEMLØSER: Garantiordningen gir bankene et nødvendig verktøy for å kunne gi lån til bedrifter i SMB-markedet som nå sliter, skriver Erik Johansen (bildet) og Sveinung Sleire i Finans Norge. Foto: Eivind Yggeseth

Norsk økonomi er nå midt i stormen som følge av coronaviruset. Banknæringen skal spille en sentral rolle i å støtte opp under norsk næringsliv gjennom den krevende krisen. Den statlige lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter på 50 milliarder kroner treffer målrettet – og vil være en redningsbøye for bedrifter som nå opplever sviktende inntektsgrunnlag.

Regjeringen har iverksatt en rekke kraftfulle finanspolitiske tiltak for å begrense skadevirkningene for norske bedrifter og arbeidstagere. Med den statlige garantiordningen til små og mellomstore bedrifter kan norske banker bidra til at ellers lønnsomme bedrifter kan komme gjennom denne utfordrende situasjonen.

Dersom en bedrift mot formodning skulle misligholde lånet, vil staten ta 90 prosent av tapet

Garantiordningen gir bankene et nødvendig verktøy for å kunne gi lån til bedrifter i SMB-markedet som nå sliter. Dersom en bedrift mot formodning skulle misligholde lånet, vil staten ta 90 prosent av tapet. Resten vil bli dekket av banken. Ordningen vil i utgangspunktet ha en ramme på 50 milliarder. Denne kan økes ved behov, ifølge signaler fra regjeringen.

For å stimulere til økt utlånskapasitet i bankene, har Finansdepartementet besluttet å sette ned den motsykliske kapitalbufferen fra 2,5 prosent til 1 prosent. I tillegg har Finanstilsynet satt på hold et pågående arbeid om å stramme inn kapitalkravene til de største norske bankene (IRB-bankene). Norges Bank har tatt kraftige grep for å gi bedre likviditet i det norske pengemarkedet. Dette har vært helt nødvendig.

Banknæringen har nå fått økt trygghet og kapasitet til å gi betydelig utlånskapasitet. Med den kommende statlige garantiordningen kan bankene bruke deler av dette handlingsrommet målrettet mot SMB-markedet.

Dette illustrerer at den norske banknæringen er en viktig del av løsningen for å få landet gjennom det som tegner seg til å bli en av de verste krisene som norsk økonomi har stått overfor.

Erik Johansen

Direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge

Sveinung Sleire

Kommunikasjonssjef for bank og kapitalmarked i Finans Norge