Likviditet er problemet

Staten kommer med massiv støtte til næringslivet. Men på ett punkt er det ingen forståelse: Formuesskatt.

VIL HA UNNTAK: Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for at selskaper som betaler utbytte ikke kan motta statlig støtte under den pågående coronakrisen. Foto: NTB Scanpix

Utbytte er blitt et skjellsord i en del av det politiske miljøet. Arbeiderpartiets leder uttaler at de selskapene som utbetaler utbytte til eier(ne) ikke skal motta statlig støtte. Da forstår han dessverre ikke sammenhengen i denne økonomien. De fleste utbyttene eller deler av dem benyttes til å betale formuesskatt. Uten mottak av utbytte; ingen likviditet (for mange) til å betale denne skatten.

I tillegg må vi huske at selskapet betaler 31 prosents skatt av utbyttebeløpet. Egenkapitalen i selskapene svekkes. I dagens situasjon med dramatiske fall på Oslo Børs kan det å selge verdipapirer gi et betydelig tap, men det blir for mange løsningen. Formuesskatten blir da meget dyr.

Resultatet er at man betaler skatten av verdier som ikke lenger er der

Et annet synspunkt som gjør formuesskatten ekstra dyr i år, er at skattegrunnlaget er fra 31. desember i fjor. De aller fleste verdier har falt voldsomt siden da. Resultatet er at man betaler skatten av verdier som ikke lenger er der. 

Staten bør ikke innkreve formuesskatt i denne ekstraordinære situasjonen.

Kai Engedal

Gründer og investor