Du, jeg og Olav Thon må være med på dugnaden

Enkelte private utleiere har redusert eller fryst husleiene til utsatte virksomheter, men dette gjelder langt fra alle, skriver Ivar Horneland Kristensen i Virke.

THON GIR IKKE VED DØRENE: Flere utleiere, som Olav Thon Gruppen, har sagt at de ikke vil gjøre annet enn å utsette leien. Det er for smått, selv for en kar med rød topplue, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix

Det var et Norge før corona, og det kommer et Norge etter corona. Måten næringslivet håndterer dette på nå er et være eller ikke være for hvordan vi kommer ut på andre siden. En rekke bransjer har blitt pålagt stengning, og for andre har etterspørselen etter varer og tjenester forsvunnet over natten. Inntektene er borte, men utgiftene løper. Tiden er inne for vår tids største dugnad for næringslivet.

Hele ni av ti bedrifter i Norge er små og mellomstore, altså virksomheter med under 100 ansatte. I den private delen av handels- og tjenestenæringen finnes nesten halvparten av arbeidsplassene i Norge. Dette er virksomhetene som sørger for at vi har klær på kroppen, mat på bordet og som yter tjenester som er viktige for et velfungerende samfunn. Disse står i førstelinjen ved en total stopp for store deler av privat forbruk, og lider stort nå.

Ivar Horneland Kristensen. Foto: Virke

Staten har startet på sin del av jobben. Etter innspill fra Virke og andre har staten, blant annet, sørget for nødvendige endringer i permitteringsordningen, tatt en langt større del av utgiftene ved sykelønn og omsorgspenger samt utsatt eller redusert innbetaling av skatter og avgifter. Staten har også lagt penger på bordet for å få til målrettede kompensasjonsordninger.

Når utleiere med finansielle muskler til det, velger å ikke hjelpe sine ofte små leietagere, er det en kortsiktig økonomisk tankegang

Enkelte private utleiere har redusert eller fryst husleiene til utsatte virksomheter, men dette gjelder langt fra alle. Flere utleiere, som Olav Thon Gruppen, har sagt at de ikke vil gjøre annet enn å utsette leien. Det er for smått, selv for en kar med rød topplue. Det er lett å tro at de store bør hjelpe de små for å være snill og grei, men sannheten er at det er smart. Når utleiere med finansielle muskler til det, velger å ikke hjelpe sine ofte små leietagere, er det en kortsiktig økonomisk tankegang. En tankegang som til syvende og sist også vil påvirke dem selv.

Vi oppfordrer selskaper som har økonomiske muskler til det, til å holde aktiviteten oppe hos sine underleverandører. For eksempel opplever mange kunnskapsbedrifter at prosjekter utsettes eller avlyses. De store selskapene kan bruke disse kunnskapsleverandørene til å heve kompetansen hos sine ansatte, til å digitalisere og til å drive frem nye forretningsmodeller.

Forestillingen ble det ikke noe av, men billettene ble ikke avbestilt eller krevd refusjon for

Under en krise som kan virke uhåndterlig, er det viktig å huske på at du og jeg kan utgjøre en forskjell. Familien og jeg hadde billetter til en forestilling på Nationaltheatret på lørdag. Forestillingen ble det ikke noe av, men billettene ble ikke avbestilt eller krevd refusjon for. Alle er ikke forunt å ha mulighet til å gjøre dette. Familie og hjem kommer først for oss alle. Men jeg vil oppfordre alle som har økonomisk rom til det, til å ikke kreve refusjon for kinobillettene på fredag, hotellbookingen i påsken eller abonnementet på treningssenteret sitt. For vi vil gjerne ha mulighet til å benytte oss av disse opplevelsene og tjenestene når coronakrisen er over.

Vi må stå sammen og sørge for at coronakrisen ikke går over i fullstendig økonomisk kollaps. Selv med store deler av befolkningen i karantene og på hjemmekontor, er det ting som lar seg gjøre. Vi skal selvfølgelig følge rådene fra helsemyndighetene, men innenfor disse er det fortsatt rom til å bruke tjenester, heve kompetanse og drive frem nyvinninger. Dersom vi som samfunn har som mål å komme oss raskt opp på hesten igjen, så må vi alle bidra med det vi kan. Det gjelder deg og meg, og Olav Thon.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke