Ikke tull med momsen, er du grei

I regjeringens nye krisepakke er det mye bra, men endringene som gjelder merverdiavgift er det ikke mye hjelp i, skriver advokat Sebastian Brodtkorb.

ET SLAG I LUFTEN: Momskuttet har gjort en flybillett til 1.500 kroner 80 kroner billigere – hvis ikke flyselskapet kompenserer ved å øke prisen – men det hjelper lite når flyene uansett er på bakken. Slik ser det ut på Oslo Lufthavn nå om dagen. Foto: Iván Kverme
Debattinnlegg

Momssatsen på blant annet persontransport, overnatting, kino og museer er satt ned fra 12 til 6 prosent i en periode fra 1. april til 31. oktober. Finansdepartementet har foreslått dette fordi det «[…] kan føre til noe økt etterspørsel etter de aktuelle tjenestene, og dermed bidra til å dempe den omsetningssvikten som flere produsenter nå utsettes for». Denne virkelighetsoppfatningen tror jeg departementet er alene om.

Sebastian Brodtkorb. Foto: Codex Advokat

For det første er det ingen som benytter seg av disse tilbudene nå om dagen. For det andre, hadde det vært åpent, er det nok ikke mange flere som ville gått på kino, bodd på hotell eller reist med offentlig transport fordi det er 5,3 prosent billigere. Kinobilletten som kostet 100 kroner tidligere blir nå 5 kroner billigere, og en flybillett som kostet 1.500 kroner er nå blitt 80 kroner billigere. Rabattene det legges opp til forutsetter også at ikke virksomhetene «spiser opp» differansen selv, hvilket det er sannsynlig at mange vil gjøre.

Den midlertidige reduksjonen av merverdiavgiftssatsen til 6 prosent kan gjøre situasjonen enda verre for de det gjelder. Det er ikke gjort over natten å endre kasse- og ERP-systemer slik at dokumentasjonen utstedes med ny sats – det koster penger og det tar tid.

Ettersom satsen skal tilbake igjen til 12 prosent 31. oktober, skal tjenester som bestilles nå, men leveres etter dette tidspunktet, faktureres med 12 prosent. Det må derfor opereres med to satser for en kort periode, også fordi fakturaer utstedt i mars skal rapporteres med 12 prosent.

Et annet problem er at ikke alle får registrert endringen fra 12 til 6 prosent fra og med 1. april eller fra 6 til 12 prosent 31. oktober. Dersom kjøperen fradragsfører 12 prosent når det skulle vært 6 prosent, så er det i henhold til departementet «kvalifisert uaktsomt», og vil resultere i tilbakebetaling, renter og eventuell tilleggsskatt. Det samme må gjelde ved fakturering av 6 prosent etter 31. oktober, når det skulle vært 12 prosent.

Det vil utløse et skred av avgiftsmessige problemstillinger. Vi ville sannsynligvis ikke ha kommet til bunns i alle disse før coronakrisen er over

En reduksjon i momssatsen er et lite effektivt tiltak, som skaper mer problemer enn det vil hjelpe. Foruten stortingsvedtaket om utsatt betaling av merverdiavgift for januar og februar, synes faktisk ikke endringer i merverdiavgiftsregelverket å være et godt virkemiddel i denne situasjonen. Regelverket gjelder ikke for alle og er svært sammensatt. Det er fristende å foreslå null moms på alle varer og tjenester i en periode, men det vil slå skjevt ut, og det vil utløse et skred av avgiftsmessige problemstillinger. Vi ville sannsynligvis ikke ha kommet til bunns i alle disse før coronakrisen er over.

Jeg mener vi må gjøre noe som er ukomplisert og effektivt. Penger rett inn på kontoen, slik regjeringen nå er inne på, vil forhåpentligvis ta brodden av det verste.

Sebastian Brodtkorb

Senioradvokat i Codex Advokat Oslo