Ingen emisjon uten Investinor

Investinor bør styrkes videre, skriver Øyvind Isaksen i poLight, som nylig lyktes med en emisjon på 40 millioner kroner.

HYLLER STATLIG INVESTERINGSSELSKAP: Som aktiv investor har Investinor vært viktig for utviklingen av poLight, skriver adm. direktør Øyvind Isaksen. Foto: Eivind Yggeseth
Debattinnlegg

Forrige uke gjennomførte poLight en av markedets første kapitalinnhentinger siden coronautbruddet. Emisjonen ville neppe blitt til uten statlige Investinors deltagelse. Norge trenger mer av Investinors langsiktige tilnærming.

I turbulente tider tørker kapitalmarkedene inn. Ofte er selskapene som rammes hardest vekst- og gründerselskaper, som får strupet kapitaltilgangen etter hvert som de private investorene setter seg på gjerdet. Derfor var det mange som mente at forrige ukes emisjon i poLight ville bli utfordrende å gjennomføre.

For oss var Investinor, sammen med sitt svenske søsterselskap Industrifonden, svært viktige da vi hentet 40 millioner kroner til videre vekst. Vi har utviklet en helt ny polymerlinse, som vi nå vil ta ut i verden. Vi har allerede landet kontrakter i Kina og vil bruke kapitalen fra emisjonen til å vokse videre. Corona gjør utviklingen i finansmarkedene vanskelig å forutsi, men med den gode driftsutviklingen i selskapet og flere positive nyheter bak oss, vurderte vi at det var et godt tidspunkt for en emisjon.

Investinor ble startet i 2009 for å dekke et hull i kapitalmarkedet for vekst- og gründerselskaper

Å hente penger i dette markedet er selvsagt krevende. Dermed var det ekstra viktig for oss å ha en solid eier som Investinor, som ønsker å bygge nye teknologiselskaper i Norge, og som er villig til å utvise den langsiktigheten som kreves for å få det til. Når eksisterende eier er med på denne måten, gir det et veldig sterkt signal til andre investorer, og uten Investinor i ryggen tviler jeg på at vi hadde fått til denne emisjonen.

Investinor ble startet i 2009 for å dekke et hull i kapitalmarkedet for vekst- og gründerselskaper, der de private investorene manglet. Som aktiv investor har Investinor vært viktig for utviklingen av poLight, og har bidratt både med kapital og kompetanse gjennom flere utfordrende faser i selskapsutviklingen.

Som vår emisjon viser, bør Investinor styrkes videre

Da regjeringen kom med krisepakken til norske oppstarts- og vekstselskaper i mars, fikk Investinor 1 milliard kroner ekstra. Som vår emisjon viser, bør Investinor styrkes videre for å sikre at gode vekstselskaper får tilgang på tilstrekkelig kapital raskt nok.

Ønsker vi å utvikle nye teknologibedrifter i Norge, trenger vi tilgang på nettopp denne typen risikokapital i venturefasen. Hvis ikke risikerer vi at morgendagens næringsliv aldri får muligheten til å oppleve nettopp morgendagen.

Øyvind Isaksen

Adm. direktør i poLight

polight
investinor
øyvind isaksen
emisjon
grunder
coronakrisen