Lockdown og karantene: Farvel, India?

Coronakrisen viser oss at vi er sårbare for IT-leveranser fra andre siden av jordkloden, skriver Gorm Hedløy og Christoffer Daae-Qvale i Netcompany.

GRUNN TIL BEKYMRING: Alle Indias 1,3 milliarder innbyggere ble satt i 21 dagers hjemmekarantene. Blant dem er mange indiske IT-konsulenter som hver dag leverer IT- tjenester til norske selskaper. Her fra Bangalore. Foto: NTB Scanpix
Debattinnlegg

Indias statsminister Narendra Modi ga innbyggere og næringsliv fire timers varsel da han 24. mars beordret total nedstenging av landet. Alle Indias 1,3 milliarder innbyggere ble satt i 21 dagers hjemmekarantene. Blant dem er mange indiske IT-konsulenter som hver dag leverer IT- tjenester til norske selskaper, herunder også enkelte offentlige virksomheter.

Som for alle andre bransjer bør den ekstreme coronasituasjonen føre til selvransakelse og debatt: Hvordan ser Norges IT-beredskap ut? Mye av IT-infrastrukturen i Norge ivaretas langt hjemmefra. Kan leverandørene og kundene være sikre på at data ikke kommer på avveie? Fikk for eksempel de indiske konsulentene opp en sikker VPN-tilgang og tilgang til bærbare datamaskiner i løpet av fire timer? Hvordan påvirkes kapasiteten?

Gorm Hedløy (t.v.) og Christoffer Daae-Qvale. Foto: Henrik Charlesen

Insourcing var en trend allerede før corona, for det handler ikke bare om beredskap i ekstremsituasjoner. Etter flere skandaler, sikkerhetsbrudd og kostnadshavari i outsourcede prosjekter, har trenden de siste årene vært at flere ønsker å bruke norske bedrifter. Konsulenter i Norge er kundenære, og oppfattes ofte som et tryggere alternativ når norske organisasjoner skal digitaliseres. De som har betalt litt ekstra for sikkerheten ved å ha konsulenter i Norge, drar nytte av dette nå.

Den kraftige svekkelsen av norske kroner gjør norske IT-tjenester mer konkurransedyktige på pris. De tradisjonelle offshoringsmodellene til de store internasjonale leverandørene er bygget på premisset om at pengene tjenes når så mye som mulig flyttes ut av landet til et lavkostsenter. Nå har Norge fått lavere kost, og nærheten til kunden har dessuten fått mye mer oppmerksomhet.

Men bildet er ikke svart-hvitt. Vi har for få konsulenter til å dekke IT-behovet i Norge

Men har vi kompetansen og kapasiteten her hjemme? Vår erfaring som et nordisk IT-selskap er at konsulenter fra Norden er mer effektive og med større trygghet skaper det riktige sluttproduktet enn indiske IT-konsulenter. Konsulentene jobber på en annen måte, de tar mer ansvar og har mer kunnskap om problemene som skal løses. Kulturell likhet og forståelse, like tidssoner og samme språk øker også effektiviteten vesentlig.

Men bildet er ikke svart-hvitt. Vi har for få konsulenter til å dekke IT-behovet i Norge. Kapasitetsutfordringen må på sikt løses med å utdanne flere, men også ved å velge strategisk hvilke tjenester som settes ut til andre land. Gjennom å åpne for leveransemodeller som består av både norsk og utenlandsk arbeidskraft kan IT- bransjen opprettholde vekst og kapasitet. Talentene finnes definitivt i utlandet også, men de må brukes på rett måte.

Vi mener altså ikke at norsk IT skal ta et endelig farvel med India. Coronakrisen er likevel i ferd med å lære oss at hjemmenærhet har en stor verdi i seg selv, og at det er viktig å ha en plan for selvberging med norske backupløsninger for ekstremsituasjoner.

Gorm Hedløy

Norgessjef og partner i Netcompany

Christoffer Daae-Qvale

Partner i Netcompany

netcompany
gorm hedløy
christoffer daae-qvale
it
outsourcing
india
it-konsulenter
coronakrisen
insourcing
Nyheter
Debattinnlegg