Ivrer for å gjenåpne fergetrafikken

Å reise med egen bil og ferge er trygt i et smitteperspektiv, hevder Peder Gellert Pedersen i DFDS og Rickard Ternblom i Fjord Line.

VIL ÅPNE FOR TRAFIKK: Når grensene åpnes, mener vi det vil være svært trygt å reise mellom Norge og Danmark, skriver de to rederisjefene. Her fergen «Crown Seaways», som normalt trafikkerer strekningen Oslo – København. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Å forflytte seg med ferger er en trygg måte å reise på. Passasjerflyten fergene sørger for, gir dessuten en livsnødvendig omsetning for hoteller, restauranter og opplevelsesbransjer både i Danmark og Norge. Derfor tror og håper vi på en snarlig gjenåpning av våre fergeruter.

Selv om det rammet oss brutalt, støttet vi i fergebransjen fullt ut myndighetenes strenge tiltak i bestrebelsene på å begrense smittespredningen. Nå har situasjonen heldigvis endret seg til det bedre, og vi registrerer at de skandinaviske regjeringene langsomt og varsomt gjenåpner funksjoner i samfunnet og opphever restriksjoner. Det kan bety at det nærmer seg dagen grensene igjen åpnes for fergepassasjerer. Vi tror at fergetrafikken vil spille en viktig rolle for mange i en gjenåpningsfase.

Peder Gellert Pedersen. Foto: DFDS

Vi har full forståelse for at en åpning for passasjertrafikk ikke kommer uten retningslinjer og strenge krav til smittevern. Vi skal selvsagt gjenåpne våre ruter med den største forsvarlighet, og alt vi foretar oss vil være i overensstemmelse med helsemyndighetenes krav og anbefalinger. Naturligvis.

Rickard Ternblom. Foto: Styrk Fjærtoft

De fleste passasjerfergene ligger i disse dager stille. Det har de gjort siden medio mars. Men enkelte ruter er fortsatt operative, med lastebilsjåfører som de eneste passasjerer. Rutene sørger for at nødvendig gods blir fraktet landene i mellom. I denne perioden har rederiene gjennomført meget omfattende endringer av drift og rutiner, som ytterligere skjerping av rengjøring, hyppig avspriting av utsatte flater, grundig rådgivning, samt nedstengning av både områder og aktiviteter ombord der nødvendig avstand ikke kan opprettholdes. Fergene og personalet er altså meget godt forberedt til å kaste loss og seile med passasjerer.

Store passasjerferger har mye plass for den enkelte, så avstandskravene er enkle å etterfølge

Når grensene åpnes, mener vi det vil være svært trygt å reise mellom Norge og Danmark – to land der kontrollen med covid-19-viruset er på samme høye nivå. Reiser i egen bil og reiser med ferger er trolig noe av de sikreste måtene å reise på, sett i et smitteperspektiv. Store passasjerferger har mye plass for den enkelte, så avstandskravene er enkle å etterfølge. På ferger som krever overnatting, har man dessuten egne lugarer. Våre restauranter er helt å sammenligne med restauranter på land, og kan drives på akkurat de samme vilkår og med de samme restriksjonene.

Og husk: Det finnes ingen annen måte å reise på der tilgangen til frisk luft er mer tilgjengelig enn på en ferge.

En spørreundersøkelse blant rederienes klubbmedlemmer, viser at det er et stort ønske om å igjen kunne reise med våre ferger når myndighetene åpner opp for det. Vi er overbevist om at en slik gjenåpning av trafikken ikke bare vil gavne en hardt rammet reiselivsbransje, men også restauranter, kafeer, hoteller og turistdestinasjoner.

Peder Gellert Pedersen

Konsernsjef i DFDS

Rickard Ternblom

Adm. direktør i Fjord Line