Virke: Vi trenger drahjelp til omstilling

Det lønner seg ikke nok å satse på miljø og klima, skriver Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen. Han ber om hjelp fra staten.

SKATTEKUTT PÅ REPARASJONER? Virke foreslo skattefradrag på hjemmetjenester, som reparasjon av kjøleskap og frysere, i revidert nasjonalbudsjett. Forslaget ble ikke tatt med, skriver Ivar Horneland Kristensen. Foto: Silje Sundt Kvadsheim
Debattinnlegg

I Finansavisen 13. mai utfordrer kronikkforfatterne Bareksten, Hatlebrekke, Gulli, Harnes og Dahlen Virke og handelsstanden til å komme på banen og ta tak i praksisen med å vaske bedrifter grønne. Takk for utfordringen. Virke har lenge påpekt at det blir ikke noe grønt skifte uten at handels- og tjenestenæringene i større grad involveres i miljø- og klimapolitikken.

Utfordringen i dag er at det i for liten grad lønner seg å satse på miljø og klima. Bare fire av ti ledere mener det lønner seg. Vi må innrette systemene annerledes hvis vi skal få en god andel av de 700.000 nye arbeidsplassene EU mener det ligger i å få Europa over til en sirkulær økonomi.

I EUs nye handlingsplan for dette, som ble lansert 11. mars og er en viktig del av Green Deal, treffer mange av tiltakene handels- og tjenestenæringen. Eksempelvis retten til å reparere, informasjon til forbrukere og restriksjoner på salg av engangsprodukter.

Bedrifter er avhengige av å tjene penger for å kunne investere i omstilling

Regjeringen varslet i første omgang at den vil følge opp handlingsplanen med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi 20. desember. Virke påpekte at dette var altfor sent. Nå har regjeringen varslet at den mot slutten av mai kommer med en plan for hvordan Norge skal få en grønn vei ut av coronakrisen. Vi forventer at denne planen vil inkludere handels- og tjenestenæringen og en overgang til en sirkulær økonomi.

Bedrifter er avhengige av å tjene penger for å kunne investere i omstilling. Derfor foreslo Virke blant annet skattefradrag på hjemmetjenester, som reparasjon av kjøleskap og frysere, i revidert nasjonalbudsjett. Forslaget ble ikke tatt med.

Vi hører stadig om nye forretningsmodeller som bidrar til økt bærekraft, enten det er nye tjenester som reparasjon, brukthandel, bedre plastløsninger eller bedre gjenvinningsløsninger. Vi trenger støtte fra regjeringen til å heie frem disse løsningene. Det bør være en viktig del av Norges Green Deal.

Ivar Horneland Kristensen

Adm. direktør i Virke