Elkjøp svarer på kritikk: Har ikke ment å villede om bærekraft

Bærekraft er allerede en viktig for Elkjøp-konsernet, men vi ruster opp for å ivareta ansvaret vårt på en enda bedre måte, skriver Erik G. Sønsterud i Elkjøp Nordic.

SVARER: Elkjøp ble nærmest kjølhalt for sin «Green weekend»-kampanje i to innlegg i Finansavisen. Konsernsjef Erik G. Sønsterud påpeker at bruken av grønt kunne misforstås, men at kjeden ikke gir blaffen i bærekraft av den grunn. Foto: Elkjøp Nordic
Debattinnlegg

I to kronikker (Finansavisen 13. mai og 22. mai 2020) trekker blant andre Bareksten og Hatlebrekke frem vår kampanje «Green weekend» og kaller den grønnvasking. Allerede i 2016 startet CDON.com å bruke begrepet «Green Friday» om en vårlig utgave av Black Friday. Valget falt nok på grønt fordi både logoen deres og våren har samme farge. De siste årene har en rekke norske og nordiske aktører sluttet seg til og vært ute med kommersielle kampanjer rundt denne dagen.

For Elkjøps del, var vi med for første gang i år. I etterpåklokskapens lys, ser vi at bruken av fargen grønn kunne misforstås. Her kunne vi enkelt ha endret navnet på kampanjen for å være krystallklare. Det var aldri vår intensjon å villede noen til å tro at dette var en kampanje med fokus på miljø og bærekraft.

Med over 10.000 medarbeidere og millioner av kunder i hele Norden har vi et stort ansvar, men også en enorm påvirkningskraft til å drive ansvarlig og til å tilrettelegge for informerte valg slik at folk kan leve på en mer bærekraftig måte.

Et av målene er at vår virksomhet skal bli CO2-nøytral innen 2025

Dette har vi jobbet med lenge, men, som andre, er vi på en reise innenfor dette området. I dag bidrar vi sterkt til å forlenge levetiden på produktene vi selger gjennom over 800.000 reparasjoner i året. Når kunden ønsker et nytt produkt, jobber vi for å gi det gamle et nytt liv og nye eiere gjennom ombruk. Som et eksempel har over 9.000 hvitevarer blitt fikset og solgt på nytt gjennom vårt samarbeid med Norsk Ombruk. Om alt håp er ute for produktet, resirkulerer vi. For TV-er er vi nå på et nivå hvor 99 prosent blir resirkulert.

For å utnytte ressursene dette gir, jobber vi nå, sammen med andre, med å bygge opp en fabrikk i Riga der vi kan omgjøre plast fra elektronikk til pellets som kan brukes i produksjon av nye TV-er. Vi oppfordrer også til gjenbruk gjennom Elkjøp Outlet, der du får mulighet til å velge returnerte varer i stedet for nye, og vi tar et sosialt ansvar med avtaleordningen Logistikk med hjertet, som sikrer rettferdige vilkår og gode arbeidsforhold for alle våre sjåfører.

Men vi skal bli enda bedre. Med vår nye bærekraftstrategi skal vi ta ledelsen på bærekraft og samfunnsansvar i elektronikkbransjen, hvor et av målene er at vår virksomhet skal bli CO2-nøytral innen 2025. Vi har også ambisjoner om å kunne vise CO2-avtrykket for enkeltprodukter i løpet av de neste fem årene.

Kundene stiller allerede høye krav, og vi skal gjøre det enklere å ta bærekraftige valg. Vi er avhengig av teknologi i hjemmene og livene våre, og da er det bra at produktene blir stadig mer miljøvennlig produsert, med ny teknologi som gjør de mye mer bærekraftige å bruke enn gamle. Som Nordens største forhandler av elektronikk stiller vi tydelige krav til alle våre leverandører – dette gjelder også for bærekraft, hvor vår ambisjon er å tilby de mest miljøvennlige produktene i bransjen.

Vårt inntrykk er at enkeltaktører, Virke og bransjen generelt ser behovet for å bidra og tar ansvar. Samtidig er vi på ingen måte perfekte, og vi kan alle bli mye bedre. Derfor setter vi stor pris på konkrete tilbakemeldinger og imøtekommer gjerne en videre dialog rundt hvordan vi sammen kan nå våre felles mål for et mer bærekraftig samfunn.

Erik G. Sønsterud

Konsernsjef i Elkjøp Nordic

elkjøp
grønnvasking
bærekraft
elektronikk
virke
Nyheter
Debattinnlegg