Dolittle-gründer: - Det finnes (allerede) en app for det

Apputvikling er milliardindustri, men kun de færreste appene blir virkelig nyttiggjort, skriver Arif Shafique i Dolittle.

VANSKELIG Å TREFFE: Nærmere 30 prosent av appene som lastes ned slettes før det har gått 24 timer, skriver artikkelforfatteren. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

«There’s an app for that» er et velkjent begrep. Sannheten er nok mer i retning av at det er «many apps for that». På Apple og Google sine respektive appbutikker er det mer enn 4 millioner apper å velge mellom. Innen 2022 vil vi ha lastet ned de forskjellige appene som er tilgjengelig nærmere 260 milliarder ganger.

I et marked preget av enorm konkurranse, holder det ikke lenger med en god ide, eller tilgang til de beste utviklerne

Det er likevel svært få apper som virkelig lykkes. Flere undersøkelser viser at 80 prosent slutter å bruke nedlastede apper etter kun tre måneder. Og nærmere 30 prosent av de appene vi har lastet ned, slettes før det har gått 24 timer.

Arif Shafique. Foto: Dolittle

Smarttelefonen har blitt den viktigste «dingsen» i livet vårt. Det har resultert i en ny industri, estimert til å vokse til nærmere 100 milliarder dollar innen 2021. Og dette markedet er det mange av oss som vil ha en del av. I et marked preget av enorm konkurranse, holder det ikke lenger med en god idé, eller tilgang til de beste utviklerne.

De som opplever langvarig appsuksess er de som har forstått hvor vanskelig det er å lykkes.

  1. «Vi vet ikke hva vi vil ha, men hva vi vil løse», er det noe som heter. Før bilen kom, var det ingen som ville ha bil, men en raskere og sterkere hest. En hest som krevde mindre vedlikehold og som var billigere å eie. Finn ut om appen din vil løse et problem som markedet etterspør.
  2. Er appen tilstrekkelig forankret hos dem som «bestemmer»? Har du laget en overbevisende forretningsplan som beviser hvilke endringer appen vil bidra med? I mange tilfeller «dør» appen fordi planen ikke er god nok.
  3. Utviklingen av en ny app krever investeringer på mange områder. En ny plattform må kanskje utvikles, nytt utstyr må kjøpes inn og de ansatte vil kanskje trenge ny kunnskap for at utviklingen skal gå som planlagt. Fullstendig oversikt over samtlige investeringer som kreves er avgjørende.
  4. Mobilmarkedet er fortsatt en ung bransje, som krever spesifikk kunnskap. I dag besitter ikke de fleste selskaper denne kunnskapen selv. Samarbeid med utviklingsselskaper kan redusere interne kostnader og samtidig overføre kunnskap som trengs for fremtidige prosjekter.
  5. Hvilken appstrategi og -arkitektur skal man gå for? De fleste har så langt gått for den klassiske API-tilnærmingen. Men stadig flere velger å utvikle nye tjenester og applikasjoner basert på EDA – Event Driven Architecture, som tilrettelegger for en mer skalerbar og fleksibel arkitektur.
  6. Det holder ikke å dekke markedsbehovet. Appen må også markedsføres for å bli oppdaget, lastet ned, tatt i bruk og spredt videre. Investeringen bør fordeles med 10 prosent på utvikling og 90 prosent på markedsføring.
  7. Det er gode grunner til at utviklere lanserer sine apper først til iPhone. Apples operativsystem er ikke like fragmentert som Android-markedet. Manglende kjennskap til begrensninger som ligger i de forskjellige utgavene av operativsystemene bidrar til å øke kompleksitet og redusere brukeropplevelse.
  8. I tillegg til å fokusere på det estetiske, er det andre elementer som er avgjørende for brukeropplevelsen. Blant annet at den er intuitiv, tillitsfull, stabil, tilgjengelig, har høy ytelse og batterivennlig.

Konkurransen om brukernes oppmerksomhet er beinhard, og de færreste lykkes med å tilby noe nytt, nyttig og nyttiggjort over tid. Suksessen avhenger av en solid strategi, som forankres i toppen av organisasjonen. 

For at din app skal bli en av de få som ikke blir slettet, må den levere merverdi over tid. Og det vil kreve en langsiktig innsats.

Arif Shafique

Gründer og daglig leder i Dolittle

app
Nyheter
Debattinnlegg