Hvem forstår drosjemarkedet, Hegnar?

Drosjemarkedet regulerer seg ikke selv, skriver Norges Taxiforbund som svar på Trygve Hegnars leder 16. juni.

– KUNDENE ER VELDIG FORNØYDE: Norges Taxiforbund ønsker ikke liberalisering av drosjenæringen. Her fra Grensen i Oslo. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Trygve Hegnar belærer byrådsleder Raymond Johansen om BI-pensum i sin leder 16. juni. Det er jo ganske freidig, her er det nok viktige forelesninger han selv har gått glipp av.

Drosjemarkedene er regulert i det meste av verden. Eksempler fra flere land viser at dette er et marked som ikke regulerer seg selv. Vi mener også at vi i Norge har grunn til å være bekymret.

Å sette ned prisene er derfor ikke en bærekraftig løsning

Hvorfor er drosjemarkedet så annerledes enn andre markeder? Driftskostnadene til bil, forsikring, offentlige avgifter m.m. er konstante uansett hvem som driver den. Flere tilbydere betyr færre turer per drosje og høyere kost per tur for å dekke inn de faste kostnadene. Å sette ned prisene er derfor ikke en bærekraftig løsning. Taperne blir da enten sjåførene, som blir underbetalt, eller kunden som opplever høyere priser og dårligere kvalitet. Noe vi dessverre erfarer i andre land hvor drosjenæringen er deregulert.

Det Raymond Johansen har forstått er at Oslo er et attraktivt marked for mange taxier. Erfaring tilsier at taxiene trekker inn til storbyene, og ut fra distriktene når næringen dereguleres. Da blir det enda flere som skal kjempe om de samme kundene. For kundetilgangen øker ikke ved deregulering – det har også erfaringer vist.

Det å kjøre taxi er ingen hobby. Det er faktisk et yrke, som mange lever av. Taxitjenesten er en viktig del av kollektivtilbudet, hvor det forventes service, kunnskap og høy kvalitet. Noe som blant annet undersøkelser fra Gjøvik, Bergen og Oslo Taxi viser, kundene er veldig fornøyde. Hegnar uttaler i sin leder at drosjebruken i Oslo har gått ned, mens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet kilometer kjørt med passasjer har økt med 9 prosent i Oslo fra 2018 til 2019. Ser vi på pris per kilometer med passasjer i bilen har den faktisk sunket. Vi har altså en næring hvor det jobbes hardt for å gi kundene det beste tilbudet.

Da er vi ved sakens kjerne: Skal drosjesjåfører ha en anstendig lønn for jobben? Eller skal det være en hobby, der dette ikke er så nøye. All erfaring fra andre land viser at det vil lokke til seg useriøse aktører, som kanskje ikke er så nøye på om det betales offentlige avgifter av tjenesten de tilbyr.

Raymond Johansen har nok forstått det, Hegnar. Med mindre du altså synes det er greit at taxi skal være en underbetalt hobby – helt på siden av norsk arbeidsliv for øvrig.

Norges Taxiforbund

(Innlegget er noe forkortet. Red.)

Trygve Hegnar
taxi
norges taxiforbund
drosjenæringen
Nyheter
Debattinnlegg