Havnene trenger staten

For å nå Klimakur 2030 og FNs bærekraftmål, må det være lønnsomt for skip å lade i havn, mener Even Borvik, Larvik Havn.

For dyrt? Landstrømanlegg, som Color Line her benytter, kan bli priset ut, skriver artikkelforfatteren. Foto: Norges Rederiforbund
Debattinnlegg

Statnett vurderer å endre tariffer for fleksibelt forbruk, noe som kan føre til at skip liggende i norske havner ikke vil koble seg til landstrøm.

Dette fordi endringer i nettleien kan gjøre landstrøm så dyrt at det ikke blir lønnsomt for rederiene, og dermed kan det være billigere for skipene å ligge med dieselforbruk for å holde skipets hjelpemotorer i gang. 

Olje- og energiminister Tina Bru mener at lokale energiselskap kan selv foreta vurderingen om de skal tilby utkoblet tariff eller ikke, og dette er lite fremtidsrettet av Staten. Den norske stat har investert over 600 millioner kroner til landstrømsanlegg langs kysten og bør heller forsterke insentiver i regional- og transmisjonsnettet til havnene som vil bidra til grønnere og klimavennlige havner.

Dessverre synes det som om Staten mangler en helhetstenkning for å koble vei, bane og sjø sammen med målsetningen om reduksjon av klimautslippet.

I tillegg er det flere ulike tilkoblinger for landstrøm, noe som også er fordyrende for havnene. Staten må jobbe med andre land for å bli enige om felles standarder for tilkobling til skip som kan benyttes over kontinentene. Norske havner trenger at Staten tar et mer konkret grep for å oppnå grønnere havner.

Even Borvik Foto: Morten Rakke

Norske havner benytter vei, bane og sjø i sitt arbeid, og det satses på klimavennlige intermodale havner som krever godt samarbeid med staten for å forbedre den maritime viktige verdikjeden. Dessverre synes det som om Staten mangler en helhetstenkning for å koble vei, bane og sjø sammen med målsetningen om reduksjon av klimautslippet. Det er for mange særinteressenter som jobber i ulike retninger for å påvirke staten, og som ikke alltid er til det beste for verdiskapningen og for et framtidig bærekraftig samfunn.

Skal klimaavtrykket reduseres ved handling eller ord? Staten må vise vei i arbeidet, og følge opp Fylkeskommunen og kommunene med tilstrekkelige rammer og investeringer for å nå Klimakur 2030 og FNs bærekraftmål.

Larvik Havn skal være en grønn havn, derfor trenger vi gode rammevilkår for å lykkes, ikke at Staten fjerner sentrale insentiver.

Even Borvik

Styreleder, Larvik Havn