For dyr diesel: Eco-1 kan takke seg selv

Dessverre var det ikke alle aktørene som forsto hvilken vei det bar, og fortsatte å bruke palmeolje selv om det ble truet med avgift, skriver Anders Kleve Svela i Circle K.

AVGIFTSHOPP: Daglig leder Geir Ingeborgrud i Eco-1 fyller tanken med fossilfri diesel som delvis er laget på palmeolje. Prisen har steget kraftig etter at dette bildet ble tatt. Foto: Eivind Yggeseth
Debattinnlegg

I onsdagens avis kunne vi lese at Eco-1 synes at prisen på deres diesel, 2G Polar, som nå koster nesten 20 kroner literen, er for høy.

Circle K deler Eco-1s oppfatning om at det er vanskelig å selge fornybar diesel til denne prisen. Vi selger også fornybar diesel (HVO100), og er rammet av avgiften på alt biodrivstoff som ble innført fra 1. juli. Vi mener imidlertid at denne avgiften lett kunne ha vært unngått.

Anders Kleve Svela. Foto: Circle K

I vår kontakt med myndighetene i tiden før avgiften ble innført, var budskapet fra politikerne klart:

Palmeolje er problemet! Avgiften hadde ikke blitt innført dersom aktørene i drivstoffbransjen hadde avstått fra palmeolje.

Myndighetene har vært negative til palmeolje hele tiden, og allerede i 2017 kom de første stortingsvedtakene som skulle sørge for at palmeolje ble faset ut av markedet. De fleste drivstoffleverandørene har skjønt poenget, og har enten aldri brukt palmeolje, eller har sluttet med det.

Dessverre var det ikke alle aktørene som forsto hvilken vei det bar, og fortsatte å bruke palmeolje selv om det ble truet med avgift. At drivstoffet til Eco-1 fortsatt består av nesten 40 prosent palmeolje er rett og slett skuffende, og det ødelegger for en hel bransje.

Det er ikke riktig at palmeolje er et midlertidig råstoff som man tilsynelatende må bruke slik Eco-1 antyder. Det er fullt mulig å selge fornybar diesel i dag helt uten palmeolje.

Circle K har tilbudt tilsvarende produkt som Eco-1s 2G Polar uten palmeolje helt siden 2015. Råstoffet til vår milesBIO HVO100 er utelukkende avfallsbasert, i praksis animalsk fett og brukt matolje.

At drivstoffet til Eco-1 fortsatt består av nesten 40 prosent palmeolje er rett og slett skuffende, og det ødelegger for en hel bransje

Det er helt uaktuelt for oss å selge palmebasert biodrivstoff. Den eneste grunnen til at palmebasert biodrivstoff finnes i markedet, er at det har lavere innkjøpskostnader enn det biodrivstoffet som er avfallsbasert. Dette har Eco-1 og enkelte andre utnyttet over lang tid.

Vi er ikke i tvil om at det finnes god og bærekraftig palmeolje på markedet. Slik palmeolje bør ikke brukes til billig biodrivstoff slik at enkelte norske drivstoffaktører tjener mer penger. Bærekraftig palmeolje bør gå til mat. Å bruke palmeolje til drivstoff driver opp den totale etterspørselen etter palmeolje. Da øker risikoen for avskoging, og regnskogene vil fortsatt brenne.

Hele bransjen er enige om at full avgift på biodrivstoff er uheldig. Vi er imidlertid rimelig sikre på at avgiften vil bestå så lenge det finnes drivstoffleverandører som fortsatt tilbyr palmebasert biodrivstoff.

Nå må bransjen se fremover og velge det gode biodrivstoffet. Palmeolje hører ikke hjemme i fremtidens drivstoff.

Anders Kleve Svela

Senior Fuel Product Manager i Circle K