KjøpLogg inn
Publisert 6. sep. 2020 kl. 18.21
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 513 ord
ENDRING FOR Å OVERLEVE: Nyskapning krever en gruppe mennesker som har mot til å utfordre ledere og hverandre, skriver Geir Steine. Foto: Tina Edvardsen/Kongsberg Innovasjon

Behov for modige nyskapingsteam

Endring er en nødvendighet for å overleve, særlig under coronakrisen, ifølge Geir Stene.

Påstanden om at endring en nødvendighet for å overleve har ikke vært mer sann enn i disse coronatider.

Nyskaping blir det først når det du skaper og iverksetter har nytte for noen og tas i bruk

Innovasjon, eller nyskaping, som jeg liker bedre som begrep, er ikke å komme opp med nye ideer eller å finne opp noe. Det er heller ikke å implementere en ny løsning. Nyskaping blir det først når det du skaper og iverksetter har nytte for noen og tas i bruk.

Å arbeide med nyskaping kan gjøres på mange måter. Jeg vil beskrive en tilnærming som jeg mener gir stor sjanse til å lykkes. Den første feilen som ofte gjøres er at du ikke forsøker å løse reelle problemer. Den andre er at du ikke tar arbeidet med å definere hva ett gitt problem er, alvorlig nok. Hvis du starter med å løse feil problem vil stort sett også løsningene blir feile.

Geir Stene. Foto: Miles

Dette stiller noen spesielle krav til de som skal arbeide med nyskaping. Tverrfaglighet og høy kompetanse i en gruppe er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. At teamet får nok frihet til å finne løsninger er heller ikke nok.

Konsensus som bærende prinsipp fungerer sjeldent når du vil lykkes med å utvikle ukjente og nye løsninger

Medlemmene i et nyskapingsteam må ha noen kvaliteter som gjør dem villige til å håndtere de tøffe utfordringene som de vil bli stilt overfor. Konsensus som bærende prinsipp fungerer sjeldent når du vil lykkes med å utvikle ukjente og nye løsninger. Det er avgjørende at gruppen har mot til å utfordre ledere og hverandre. Mot til å utfordre problemstillingene og ikke minst løsningsforslagene.

Samtidig må de som skal jobbe tett sammen ha en felles plattform, en enighet om å ville nå det beste resultatet og ikke minst: De må ville hverandre godt. Med andre ord, de beste nyskapingsteamene består av mennesker med noen karaktertrekk og en bakgrunn du ikke finner ved deres formelle kompetanse. Slike team vil kunne jobbe seg fram til bedre løsninger enn hver især vil kunne gjøre, gjennom hva vi kan kalle konstruktive uenigheter.

Nå sier det seg kanskje selv at å lede slike team også krever noen spesielle egenskaper. Jeg vil sammenligne det med teaterinstruktøren, filmregissørens eller orkesterets dirigent sine roller. Deres viktigste oppgave er å hjelpe hver enkelt og hele teamet frem mot den beste prestasjonen individuelt og også kollektivt. Samtidig må du være helt tydelig på at målet er at resultatet blir ekstraordinært.

Det er mye snakk om Google Design Sprint, Design Thinking, Lean og bruk av smidige og agile metoder. Det er viktig at deltakerne og teamledere av nyskapingsteam har en bred og god oversikt over metoder og verktøy for å kunne løse den oppgaven de er satt til. Jeg vil også trekke frem Business Design og kompetanse på endringsledelse, som viktige forutsetninger for å sikre at du belyser alle sider ved de ulike løsningene.

Nesten all nyskaping innen produkt- eller tjenesteutvikling vil føre til endringer innenfor teknologi, brukeropplevelser, forretning og organisasjon. Da er det viktig med ledere som har kompetanse innenfor disse områdene.

Geir Stene

Rådgiver for nyskaping i Miles