Publisert 9. sep. 2020 kl. 19.28
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 645 ord
AVDRAMATISERER: I sum kjenner jeg meg ikke igjen i Jacobs' virkelighetsbeskrivelse, skriver Linda Hofstad Helleland som svar på Atea-sjefens kritikk. Foto: NTB Scanpix

Svarer på kritikk: – Regjeringen digitaliserer Norge

Norge digitaliseres i rekordfart, og regjeringens ambisjoner på området er store, hevder distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

I Finansavisen 7. september etterlyser Michael Jacobs i Atea digitaliseringsministeren. Han viser blant annet til at Abelia mener Norges omstillingsevne er blitt svekket, og etterlyser handling. Det er imidlertid uklart hva han ønsker at jeg og regjeringen skal gjøre – kanskje fordi det ikke er så lett å peke på konkrete områder hvor det står dårlig til med digitaliseringen i Norge?

Norge digitaliseres i rekordfart, og regjeringens ambisjoner på området er store.

Vi skal ha et konkurransedyktig næringsliv over hele landet, og digitalisering er en viktig faktor for å oppnå dette. På mine besøk rundt om i landet har jeg sett hvordan bedrifter i tradisjonelle næringer nå gjennomgår en digital transformasjon og begynner å ta i bruk teknologier som 5G, tingenes internett og kunstig intelligens. Det kan de blant annet gjøre fordi vi har doblet årets ramme for innovasjonsstøtte til næringslivet gjennom Innovasjon Norge, fra 7 til 14 milliarder kroner. Det er stor bredde prosjektene i næringslivet, men vi ser at teknologi er en fellesnevner for de fleste.

Vi er på god vei til å nå målet om at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbånd på 100 megabit per sekund i 2020

Takket være kombinert innsats fra regjeringen og telekombransjen, har Norge digital infrastruktur i verdensklasse, til tross for en krevende geografi. En oversikt fra EU (DESI 2020) viser at Norge har den høyeste internettbruken i befolkningen blant alle europeiske land, og sammen med Danmark den beste mobil- og bredbåndstilgangen. I 2020 har regjeringen gitt rekordhøye 406 millioner kroner i tilskudd til bredbånd i distriktene. Regjeringen har lagt til rette for tidlig utbygging av 5G, og nasjonale 5G-nett er nå under utbygging. Den nye bredbåndsutbyggingsloven vil gjøre det enklere og rimeligere for utbyggerne. Vi er på god vei til å nå målet om at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om bredbånd på 100 megabit per sekund i 2020.

Et viktig tiltak for å realisere regjeringens ferske strategi for kunstig intelligens er å sikre tilgang til data. Mitt departement arbeider nå med en egen stortingsmelding om dataøkonomi og innovasjon og en om mobil, bredbånd og internettilgang. Vi er i gang med å oppdatere regjeringens datasenterstrategi. Nå i september skal jeg åpne et nasjonalt senter for deling av data i Digitaliseringsdirektoratet. Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens skal gi virksomheter som bruker personopplysninger i utvikling av innovative løsninger mulighet til å eksperimentere innenfor regelverket og under kyndig veiledning.

Pandemien har vist styrken i den digitale grunnmuren vi har i Norge

Vår evne til digital omstilling er avhengig av tilstrekkelig kompetanse Vi har prioritert IKT-relaterte utdanninger, slik at nesten 1.600 flere studenter kan tas opp til IKT-studier hvert år. Høsten 2020 er det i tillegg etablert 1.500 nye studieplasser innen matematisk-naturvitenskapelige fag med vekt på informatikk og teknologiske fag gjennom Utdanningsløftet.

Pandemien har vist styrken i den digitale grunnmuren vi har i Norge: Til tross for voldsom trafikkøkning, har nettene fungert. Vi har fått kontaktløse og appbaserte løsninger på plass på rekordtid i en rekke næringer – fordi vi allerede var rustet for det, og hadde et næringsliv og en befolkning med vilje og kompetanse til å utnytte de mulighetene som allerede lå der. Der det var nødvendig, har vi fått på plass regelverk på rekordtid – for eksempel for å kunne gjennomføre digitale årsmøter i bedrifter og digitale rettsforhandlinger.

Norge har unike digitale fellesløsninger som det er lett å ta for gitt, både for næringsliv og innbyggere. Disse løsningene gjorde at NAV, Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet svært raskt fikk på plass kompensasjonsordninger for både arbeidstagere, bedrifter og selvstendig næringsdrivende da vi ble rammet av coronapandemien. Det er både digitalisering og omstilling i praksis.

I sum kjenner jeg meg ikke igjen i Jacobs' virkelighetsbeskrivelse. Jeg er stolt av det regjeringen har fått til på digitaliseringsområdet – både før og under coronakrisen.

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister