Publisert 9. sep. 2020 kl. 19.21
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 206 ord
VINDINVESTOR: Kjell Inge Røkke er gjennom Aker den største private eieren i Aker Offshore Wind. Foto: Iván Kverme

Investorfelle i grønn energi

Når Havforskningsinstituttet advarer mot vindkraft, skal fiskeren Røkke lytte, skriver Kurt Oddekalv og Jan-Hugo Holten i Norges Miljøvernforbund (NMF).

Kurt Oddekalv. Foto: Privat

I en redaksjonell sak i Finansavisen 7. september omtales Christen Sveaas', Kjell Inge Røkkes og Fred. Olsens investeringer i vindkraft som grønne, altså miljøvennlige. Norges Miljøvernforbund (NMF) mener disse investorene er villedet av media, enkelte politikere og pressgrupper for klima.

Utbygging av vindkraft er, i tillegg til alle de naturinngrep det medfører, tuftet på en enorm energibruk ved uttak av metaller, produksjon av ikke-gjenvinnbare turbiner, konstruksjon av spesialkjøretøyer og båndlegging av enorme områder med irreversible veier for landbasert utbygging. 

Offshore er en eventuell utbygging svært kontroversiell på bakgrunn av de samme forholdene. I tillegg kommer skadevirkninger på våre marine ressurser, marine pattedyr og viktige gytebestander blant annet på grunn av støy. De siste 18–20 måneder har vindkraft på land og til havs vært gjenstand for kritikk fra flere hold, og media har noenlunde klart å formidle dette. Flere og flere instanser advarer, blant annet Havforskningsinstituttet. Da skal fiskeren Røkke lytte. NMF har kommunisert våre argumenter til Røkkes nærmeste ledere i Aker. De nevnte investorene bør sette seg nøye inn i skadevirkningene i det de tror er grønt. Da vil det kunne vise seg at investeringene ikke var så gode likevel.

Kurt Oddekalv

Leder i Norges Miljøvernforbund (NMF)

Jan-Hugo Holten

Saksebehandler for industrisaker i Norges Miljøvernforbund (NMF)