Publisert 9. sep. 2020 kl. 19.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 392 ord
TERSKEL: Det overrasker meg at boligbyggelaget ikke har forslag til hvordan boliglånsforskriften kan innrettes bedre for å sikre at for eksempel nyutdannede lærere og sykepleiere i større byer kan komme seg inn på eiemarkedet, skriver artikkelforfatteren. Foto: Iván Kverme

Vil ikke NBBL at flest mulig skal eie sin egen bolig?

NBBL og andre bommer med når de vil opprettholde unntakskvoter i boliglånsforskriften, skriver Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Finansavisen skrev på lørdag at Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) med flere i bransjen ønsker å beholde utvidelsen av fleksibilitetskvoten som på grunn av corona ble utvidet fra 10 til 20 prosent av lånene.

Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlason

Norsk Eiendom mener det er viktig å ta vare på de mest utsatte på boligmarkedet. Men vi må ikke glemme at forskriftens hovedmål er en sunn norsk økonomi.

Norge har fått kritikk fra Det internasjonale pengefondet (IMF) for å være et av landene i verden med mest husholdningsgjeld. Informasjon fra bankene viser også at husholdningenes etterspørsel etter kreditt har avtatt etter oppgangen som skjedde i forbindelse med coronapandemiens utbrudd.

Eiendomsbransjen er ikke tjent med å gjøre norsk økonomi mer sårbar. Da bør vi tilbake til en normal fleksibilitetskvote.

Norsk Eiendom støtter en tilbakeføring til 10 prosents unntakskvote. Samtidig mener vi at regjeringen bør målrette forskriften til dem som trenger det mest, som nyskilte foreldre, eldre med lav inntekt eller førstegangskjøpere.

Hvis man skal prioritere noen typer unntak i fleksibilitetskvoten, er det heller kravet om fem ganger inntekt som det bør fritas fra. Bankene vil fortsatt ta en vurdering på betjeningsevne, og det vil derfor ikke være det samme incentivet for bankene til å gi store lån.

For å dempe prisgaloppen i pressområder, må det også legges til rette for økt boligbygging, og testes ut nye veier inn i boligmarkedet

Vårt forslag vil bedre balansere hensynet til en sunn økonomi og hensynet til dem som sliter mest med å komme seg inn på boligmarkedet.

Det overrasker meg at boligbyggelaget ikke har forslag til hvordan boliglånsforskriften kan innrettes bedre for å sikre at for eksempel nyutdannede lærere og sykepleiere i større byer kan komme seg inn på eiemarkedet, eller hvordan personer etter samlivsbrudd med behov for barnerom skal komme i posisjon til å kunne ta nytt boliglån.

For å dempe prisgaloppen i pressområder, må det også legges til rette for økt boligbygging, og testes ut nye veier inn i boligmarkedet. Både det offentlige og det private kan bidra til løsninger som ligger mellom de vanlige boligmarkedet og sosialboliger, i den såkalte tredje boligsektor.

Alt dette kan bidra til å åpne boligmarkedet for folk som sliter med å komme seg inn. Regjeringen bør benytte muligheten de har i forbindelse med revisjonen av boliglånsforskriften: Innrette reglene sånn at de hjelper de gruppene som trenger det aller mest.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom