KjøpLogg inn
Publisert 14. sep. 2020 kl. 10.36
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 258 ord
ET HINDER FOR MANGE: Boliglånsforskriften var dessverre nødvendig da den kom. Intensjonen var imidlertid aldri at den skulle bli permanent, skriver Bård Folke Fredriksen i NBBL. Foto: Eivind Yggeseth

Et boligmarked kun for formuende?

Tone Tellevik Dahl og Norsk Eiendom må ta inn over seg den sosiale slagsiden i boliglånsforskriften, skriver Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Tone Tellevik Dahl og Norsk Eiendom har ingen grunn til å tvile på at Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) helhjertet arbeider for økt boligbygging.

Boliglånsforskriften var dessverre nødvendig da den kom. Og den har, stort sett, tjent både boligkjøper og boligmarkedet. Intensjonen var imidlertid aldri at den skulle bli permanent. Derfor var det også fornuftig at regjeringen og Finanstilsynet lempet på den da covid-19 traff norsk økonomi i våres.

Når det nå diskuteres å stramme inn boliglånsforskriften, og enda viktigere den kommende debatten om forskriftens videre liv etter at den løper ut ved nyttår, bør vi ha følgende i bakhodet:

Rente har ikke den samme usosiale slagsiden

  • Eierlinjen er gunstig for den enkelte og samfunnet. Flest mulig må få muligheten til å eie egen bolig. Forskriftens krav rammer de som ikke har foreldrebank og egenkapital, selv om de har jobb og inntekt.
  • Kredittveksten kan styres med to verktøy, renten og/eller utlånsreguleringer. Rente har ikke den samme usosiale slagsiden.
  • Vi er fortsatt midt i en global pandemi, det er sannsynlig med svakere vekst i norsk økonomi og lavere boligbygging i tiden som kommer. Derfor er det også for tidlig å stramme inn før vi kjenner konsekvensene for boligbyggingen.

NBBL støtter helhjertet opp om Telleviks oppfordring om å legge til rette for økt boligbygging. Lykkes vi, blir det et større tilbud av boliger, mindre prispress og mindre behov for en stram boliglånsforskrift. Norske boligbyggelag har siden før andre verdenskrig bygget og jobbet for at vanlige folk kan kjøpe seg egen bolig.

Bård Folke Fredriksen

Direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)