Publisert 14. sep. 2020 kl. 19.30
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 426 ord
NEDPRIORITERT? At Norge fikk en egen strategi for kunstig intelligens i januar var et viktig steg, men det ble raskt tydelig at denne krevde mye og tydelig oppfølging, skriver Fredrik Syversen. Foto: Iván Kverme

IKT-Norge: Strategien må ikke havne i en skuff

Vi etterlyser et mer synlig engasjement fra digitaliseringsministeren, skriver Fredrik Syversen i IKT-Norge, og lister opp flere saker som «henger».

Vi leser med stor interesse distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Hellelands (H) svar på en kronikk ført i pennen av adm. direktør i Atea, Michael Jacobs. Han stiller et betimelig spørsmål som fortjente et svar, og det er derfor bra at statsråden engasjerer seg i debatten om digitalisering av Norge.

Digitalisering og teknologi er et evighetsprosjekt, og vi trenger en aktiv og deltagende statsråd som pusher oss. Stortingsmeldingene om digital økonomi og innovasjon og den digitale grunnmuren (ekom-meldingen), er svært viktig arbeid. De legger til rette for nye tjenester og nye jobber, slik at det kan skapes verdier ut av offentlige data. Nå må vi sørge for at ord omsettes til handling.

At Norge fikk en egen strategi for kunstig intelligens i januar var et viktig steg, men det ble raskt tydelig at denne krevde mye og tydelig oppfølging. Så langt har dette resultert i en regulatorisk sandkasse for personvern, og ingenting annet. Næringen savner den videre oppfølgingen. Strategien må ikke havne i en skuff, men brukes aktivt for å gjøre Norge mer verdiskapende, konkurransedyktig og ikke minst bedre å være innbygger i. Nå trenger vi en handlingsplan med konkrete tiltak.

Vi har ventet på en veileder for graveforskriften i snart ett år. I påvente av denne utsettes gode prosjekter for bygging av infrastruktur

I tillegg venter vi på at en ny datasenterstrategi kommer på plass. Vi har store internasjonale kunder som ønsker å investere i Norge, men vi trenger sentrale avklaringer om strømtilførsel, bruk av strøm og arealbruk. Vi opplever at en del prosjekter nå settes på hold lokalt nettopp fordi man mangler nasjonale føringer og klare nasjonale mål. Hofstad Helleland leder i disse dager Høyres arbeid med et nytt partiprogram. Der står å lese at Høyre vil «gjøre Norge til et av verdens mest attraktive land å etablere datasenter i, med ren kraft, god infrastruktur, høy digital kompetanse og et næringsliv som står i spissen i omstillingen til digitale driftsmodeller som utnytter sensorteknologi, kunstig intelligens og stordata», Vi har ingen tid å miste.

Vi har ventet på en veileder for graveforskriften i snart ett år. I påvente av denne utsettes gode prosjekter for bygging av infrastruktur.

Vi håper på økt forståelse for at norsk IKT-næring er den viktigste premissleverandøren for en digital infrastruktur i verdensklasse og at vi må jobbe sammen for at den forblir nettopp det – verdensklasse. For å klare det, trenger vi mer synlig engasjement fra digitaliseringsministeren. Det var vel også det som var kjernen i Jacobs spørsmål.

Fredrik Syversen

Konstituert adm. direktør i IKT-Norge