Vi holder full fart i digitaliseringspolitikken

Fredrik Syversen i IKT-Norge svartmaler regjeringens innsats for digitalisering, mener distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

SLÅR TILBAKE: Vi oppnår mer digitalisering nå enn på lang tid, skriver Linda Hofstad Helleland, her under presentasjonen av Høyres nye valgprogram tidligere denne måneden. Foto: NTB
Debattinnlegg

I Finansavisen 15. september kritiserer IKT-Norges Fredrik Syversen meg for saker han mener «henger». Jeg kan berolige med at vi holder full fart fremover, og jeg mener han svartmaler i en situasjon hvor vi oppnår mer digitalisering enn på lang tid.

Regjeringens strategi for kunstig intelligens inneholder konkrete tiltak – mange av dem spilt inn av næringslivet gjennom en inkluderende strategiprosess. De viktigste og mest etterspurte tiltakene handler om tilgjengeliggjøring av data og tilgang på kompetanse. Derfor er det på disse områdene vi har satt inn kreftene.

Digitaliseringsdirektoratet har fått et klart mandat for å jobbe med tilgjengeliggjøring og deling av data, og allerede neste uke åpner jeg der det nye nasjonale senteret for datadeling.

Helse- og omsorgsdepartementet la denne måneden ut på høring et lovforslag om bruk av helseopplysninger for å lette bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Dette kommer i tillegg til arbeidet som allerede er satt i gang med en helseanalyseplattform.

Regjeringen har fått på plass flere tusen nye studieplasser innen teknologi og IKT de siste årene, og fra studiestart 2020 er det en markert økning i studieplasser innen datavitenskap og kunstig intelligens.

Når det gjelder den etterlyste veilederen til ledningsforskrift, så har denne regjeringen fått til noe den forrige ikke klarte

Syversen viser videre til at bransjen venter på en ny datasenterstrategi. Det er forståelig at bransjen etterlyser avklaringer, og forhåpentligvis vil den oppdaterte datasenterstrategien kunne bidra med dette. Arbeidet med denne strategien er igangsatt, og det forventes at strategien vil være klar sommeren 2021.

Når det er sagt, er det bred enighet om at den norske datasenternæringen er, og de siste årene har vært, i kraftig vekst. Dette harmonerer dårlig med inntrykket som skapes av Syversen om at bransjen sliter med at prosjekter settes på hold som følge av manglende avklaringer.

Når det gjelder den etterlyste veilederen til ledningsforskrift, så har denne regjeringen fått til noe den forrige ikke klarte: Nemlig å lage et bindende regelverk for ledninger i og langs offentlig vei. Ledningsforskriften som ble vedtatt på slutten av 2017 har uten tvil gjort mye for å bedre vilkårene for de som graver. Samtidig har jeg forståelse for at bransjen – og også mange kommuner – ønsker veiledning om dette. Samferdselsdepartementet (SD) sendte ut et forslag til veileder på høring på slutten av 2019. Jeg vet at det der jobbes med høringssvarene nå, og fra vår side er vi i dialog med SD om dette.

Jeg er glad for at Syversen avslutter med å anerkjenne at norsk IKT-næring og digital infrastruktur er i verdensklasse. Det skyldes ikke minst denne regjeringens store engasjement på dette området og det gode samarbeidet vi har hatt med næringen. Sammen styrker vi norsk konkurranseevne og gir innbyggerne bedre tjenester. Jeg ser frem til å jobbe videre sammen med næringen for å realisere de ambisjonene vi har satt oss. Utbyggingen av mobil- og bredbåndsnett går nå i rekordfart. Private utbyggere investerer årlig mer enn 12 milliarder kroner i nettene, i tillegg til at regjeringen legger inn ekstra midler til spredtbygde strøk der lønnsomheten er lav. Nasjonale 5G-nett er underveis, og vil få enorm betydning for bedrifter i hele landet.

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

linda hofstad helleland
digitalisering
ikt-norge
Nyheter
Teknologi
Debattinnlegg