Gudmundsson: Omstille oss ut av en pandemi?

Lange renter faller typisk etter en pandemi på grunn av økt usikkerhet. Aktiv offentlig politikk kan gjøre investeringer tryggere.

I STORMENS ØYE? Sentralbanksjef Øystein Olsen og resten av hovedstyret i Norges Bank holdt renten uendret på null prosent denne uken. Foto: NTB
Debattinnlegg

I feel it in the air 

The summer's out of reach

Don Henley: «The Boys of Summer»

Norges Bank avholdt nylig rentemøte, hvor de som ventet beholdt styringsrenten uendret på 0 prosent. Samtidig varslet de at renteoppgangen ikke kommer før ved utgangen av 2022.

Riktignok pekte sentralbanksjefen på én faktor som kan bidra til raskere renteoppgang; sterk vekst i boligprisene. Fra en svært usikker tilstand i mars, så virker det som sentralbanken har et mer robust og omforent vurdering av de økonomiske utsiktene nå. For selv om vi har hatt en gjeninnhenting av økonomien etter nedstengingen av Norge i vår, er vekstutsiktene svake. Det kan virke som vi er litt i stormens øye – smått avventende på hva som kommer. For de store banktapene har ikke materialisert seg enda. 

ARTIKKELFORFATTEREN: Jørgen Gudmundsson, Sbanken. Foto: Sparebanken Vest

Men, ifølge Norges Banks regionale nettverk, varsler bedrifter om en langt skrinnere ordrebok, svakere etterspørsel og sviktende investeringsvilje. Det er lov å si det: - dette er ikke noe vanlig økonomisk tilbakeslag. Og da bør oppfølgingsspørsmålet være raskt på leppene: Skal vi reagere annerledes nå?

Alt lov i krig og pandemi?

La oss ta et skritt tilbake. Sparing har sitt motstykke i investeringer. Hvis sparingen øker for gitt investeringsetterspørsel, så vil renten som klarerer likevekten falle. Beklager, det var litt vel teoretisk. Men i praksis er det vi har sett de siste 30 årene. Kinas inntog i verdensøkonomien skapte en overflod av sparing som resulterte i fallende globale renter. Etter finanskrisen sviktet investeringsviljen og de lange rentene falt videre. 

Konsekvenser er langvarige og effekten av pandemi er ofte motsatt av andre store ytre kriser som krig.

Norges Bank gir sin vurdering på hva den nøytrale renten i Norge er for tiden. Den nøytrale renten er en slags likevektsrente, som skaper balanse i den økonomiske utviklingen. Norges Bank vurderer nå den nøytrale renten til å være 0, null prosent, fratrukket inflasjon. Hvordan en pandemi påvirker den langsiktige renten videre er essensielt i forstå hvilke tiltak som er lurt å gjøre for politikere.

Økonomene Jorda, Singh og Taylo har skrevet en artikkel som tar for seg de mellom-langsiktige (det vil si 10–20-årige) konsekvensene av en pandemi («Longer Run Consequences of Pandemics”, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working paper, juni 2020). De har gått grundig til verks og sett på pandemier tilbake til 14-hundretallet. Funnene deres er interessante. Konsekvenser er langvarige og effekten av pandemi er ofte motsatt av andre store ytre kriser som krig. De lange rentene vil falle etter en pandemi, mens de vil stige i lengre periode etter en krig. Videre viser de at lønningene vil stige i en lang periode etter en pandemi, mens lønnsnivået er heller flatt etter en krig. Verdiskapingen per innbygger vil vokse raskere etter en pandemi enn krig, og gjeldsbyrden vil være lettere å bære etter en pandemi.

Noen av resultatene må sees i sammenheng med at enkelte pandemier har vært langt mer dødelige enn det vi har sett til nå av Covid-19. Det har ført til en langt mindre arbeidsstyrke som har gjort knappheten etter arbeidskraft kunstig høy og lønnsveksten deretter. Men en fellesfaktor er tydelig, og det ser vi også i Norges Banks egne anslag for norsk økonomi: sviktende investeringsmuligheter koblet sammen med høy usikkerhet som fører til høy sparing, gir lave renter lenge.

En ny vår?

En annen viktig konsekvens av lave renter, er at gjeldsbyrden blir lettere å bære – også for stater. Det gjør at vi kan vri investeringsetterspørselen. Men det krever en mer aktiv offentlig økonomisk politikk som legger til rette for, og ikke minst gjør investeringer tryggere.

Våger vi og andre land å bruke statsfinansene riktig, ja, da kan vi til og med bruke denne muligheten til å gjøre noe fremtidsrettet – vi kan omstille oss ut av pandemien, til en mer bærekraftig økonomi.

Vårt økonompanel skriver hver uke om makroøkonomi, markeder og økonomisk politikk

19. septemberHarald Magnus AndreassenNullrente og høye aksjekurser til evig tid? Neppe!
12. septemberTorbjørn EikaKonkurranseutsatt sektor ikke alltid løsningen
5. septemberChristian LieFeds lavrente-garanti
29. augustJan L. AndreassenNorges manglende inflasjonsimpulser
22. augustNejra MacicSmåleiligheter - en gullgruve?
15. augustErik BruceIkke pengetrykking, men populisme
8. augustMarius Gonsholt HovLa folk jobbe hjemmefra
1. augustBjørn Roger WilhelmsenEU får medvind
25. juliØystein Børsum og Anders LundStore tanker om om storbyen
18. juliHarald Magnus AndreassenCoronastatus: Hva vet vi nå og hva vet vi ikke?
jørgen gudmundsson
pandemi
sbanken
norges bank
investeringer
Nyheter
Debattinnlegg