Vi må bli mindre avhengig av Kina

Handelspolitikken må endres, skriver Jan Emblemsvåg, som også mener kjernekraft bør ha en viktig rolle i en bærekraftig energimiks.

RESSURSKREVENDE: Sol- og vindkraft gir relativt lite strømproduksjon, men forbruker mange sjeldne metaller og mineraler, poengterer forfatteren. Her monteres vindturbiner i Encico i New Mexico. Foto: Bloomberg
Debattinnlegg

Verden bygger ut fornybar energi i et økende tempo, men både solkraft og vindkraft er storforbrukere av sjeldne metaller og mineraler (SMM). Dessverre viser forskere i en artikkel i Nature Communications at utvinning av SMM i sin nåværende form kan ødelegge hele 80 prosent av artsmangfoldet av truede dyrearter globalt. Til sammenligning truer klimaendringene omtrent 20 prosent.

Jan Emblemsvåg. Foto: P.O. Dybvik

Grunnen er den sterke korrelasjonen mellom mengde og lokasjon av materialer, ødeleggelse av habitat og derved reduksjon av artsmangfoldet. Dette forsterkes av at sol- og vindkraft gir relativt lite strømproduksjon per forbrukt mengde materialer sammenlignet med vannkraft og kjernekraft (de to andre hovedformene for bærekraftige energikilder), og utvinningen av SMM svært ressursintensivt. Solkraft trenger hele 19 typer SMM, der flere er kritiske. Vindkraft er bedre, men dessverre gjelder dette forbruket også mange andre teknologier. Dermed er SMM kritiske ressurser totalt sett, og de vil sannsynligvis bli enda mer kritiske.

Temaet har også sikkerhets- og handelspolitiske implikasjoner, siden Kina har over 90 prosent av markedet, men det verste er dog det som kan skje etter utvinningen har stoppet ved Obo Bayan-gruvene i Indre Mongolia i Kina – BBC beskriver stedet som «Helvete på jord». Når det 11 kvadratkilometer store giftdeponiet tørker inn ved endt gruvedrift, vil vinden kunne spre tungmetaller over enorme geografiske områder – inkludert Norge. Siden tungmetaller akkumulerer seg opp gjennom næringskjedene over tid, er de svært farlige.

Vi burde også innse at kjernekraft effektivt og trygt kan gi bærekraftig elektrisitet uten å øke utvinningstrykket på SMM

Handelspolitikken Vesten har bedrevet i flere tiår må revideres slik at vi reduserer miljøpåvirkningene, men samtidig sikrer sikkerhets- and handelspolitiske interesser. Det finnes SMM i Norge, i Europa og flere andre steder som kan utvikles uten av man ødelegger for fremtiden. Det finnes også enorme mengder av SMM på havets bunn, men vanskelige å få tak i. Det vil kreve teknologiutvikling før man har en kostnadseffektiv løsning. Dette burde dog ikke hindre utvikling – det tar bare lengre tid, og jo tidligere burde man begynne.

Vi burde også innse at kjernekraft effektivt og trygt kan gi bærekraftig elektrisitet uten å øke utvinningstrykket på SMM. Dessuten vil et kjernekraftverk med termokjemiske prosesser produsere hydrogengass langt mer effektivt og billigere enn ved elektrolyse. Kjernekraft vil være fundamentalt om Norge skal bli en vesentlig aktør i en hydrogenøkonomi og ikke bare en konsument. Vi må se ting i sammenheng og løse flere problemstillinger samtidig – ellers blir bærekraft et vanskelig mål å nå.

Jan Emblemsvåg

NTNU, Ålesund

jan emblemsvåg
ntnu
kjernekraft
kina
mineraler
gruvedrift
vindkraft
solenergi
Nyheter
Energi
Debattinnlegg