Arbeiderpartiet skal doble formuesskatten: Hvor mange nye jobber gir det?

Med bakgrunn i en omdiskutert rapport fastslår Arbeiderpartiet at «Det blir flere jobber med formuesskatten». Morten Steenstrup (H) vil vite antallet.

HVEM ER DE? Det hadde vært artig om Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik hadde funnet en eneste bedriftseier som vil ansette flere som følge av doblet formuesskatt, mener artikkelforfatteren. Foto: NTB
Debattinnlegg

Sterkt inspirert av den nye rapporten fra Frischsenteret og Senter for skatte- og arbeidsforskning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fastslår Arbeiderpartiet nå på sine hjemmesider at «Det blir flere jobber med formuesskatten».

Morten Steenstrup. Foto: Eivind Yggeseth

Det er imponerende hvor kjapt Arbeiderpartiet er kommet til den omdiskuterte konklusjonen. Nå er den nye rapporten allerede sterkt omstridt og fra flere fremtredende fagmiljøer tilbakevist. Så langt er det heller ingen som har kunnet fremskaffe en eneste bedriftseier som kan bekrefte at ileggelse av formuesskatt faktisk har ført til at de har ansatt flere. Av og til kan det jo være lurt å foreta en virkelighetssjekk når forskningsresultater fremstår som ulogiske.

Det har imidlertid ikke Arbeiderpartiet funnet nødvendig.

I forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, vil Arbeiderpartiet øke formuesskatten på investeringer i næringslivet med over 100 prosent

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for i år skal formuesskatten på privat eierskap økes til 1,2 prosent over 10 millioner kroner, samt at verdsettelsesrabatten skal reduseres til 20 prosent. 

I forhold til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021, vil Arbeiderpartiet øke formuesskatten på investeringer i næringslivet med over 100 prosent (satsen økes fra 0,85 prosent til 1,2 prosent og verdsettelsesrabatten reduseres fra 45 prosent til 20 prosent).

Jeg venter nå spent på Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett for 2021 og til å få Jonas Gahr Støre og Hadia Tajiks tallfesting av hvor mange nye arbeidsplasser som skal skapes ved at formuesskatten på arbeidende kapital økes med over 100 prosent over natten.

Det hadde jo vært artig om de også kunne finne frem til en eneste bedriftseier som kan være vitne på at han eller hun kommer til å ansette flere som en konsekvens av dette.

Det er nok greit for eierne av små og mellomstore bedrifter å få vite at formuesskatten de må betale på investeringer i norske arbeidsplasser skal dobles umiddelbart, om Arbeiderpartiet vinner valget om ett år. Så kan de jo lure på hvor mange ekstra jobber de kan skape ved hjelp av en slik økning i formuesskatten.

Morten Steenstrup

Advokat og deltager i Oslo Høyres nominasjonsprosess til stortingsvalget

formuesskatt
morten steenstrup
jonas gahr støre
hadia tajik
frischsenteret
nmbu
Arbeiderpartiet
høyre
statsbudsjettet 2021
Nyheter
Politikk
Debattinnlegg