Åpent brev om teknologikjempene

Øystein E. Søreide i Abelia mener debatten om de globale IT-gigantene er i ferd med å ta av, og slakter forslagene fra Robert Steen i Arbeiderpartiet.

KONSEKVENSER: Øystein E. Søreide, adm. direktør i Abelia, tror det vil få store konsekvenser dewrsom selskaper som tjener penger på bruk av persondata, ikke skal få selge tjenester til offentlig sektor i Norge.  Foto: NTB
Debattinnlegg

Kjære Arbeiderpartiet og byråd Robert Steen.

Debatten om de globale IT-gigantene er i ferd med å ta av. Du Robert, har tatt til orde for en rekke tiltak for å gjøre Norge mindre utsatt for disse selskapenes makt. Tiltakene du foreslår minner mistenkelig om den form for proteksjonisme, som mange i norsk politikk står for, men som jeg trodde Arbeiderpartiet ikke deler.

Vi vet jo at EU-kommisjonen gjennom mange år har holdt både IT-giganter og andre med sterke posisjoner i sjakk

Men her er noen bidrag fra meg og Abelia til temaet:

Hva er det egentlig vi bekymrer oss for? Er det et problem i seg selv at store selskaper er store? Vi vet jo at EU-kommisjonen gjennom mange år har holdt både IT-giganter og andre med sterke posisjoner i sjakk. Nå kommer USA etter. Er ikke dette svaret på utfordringen om makt og maktbruk?

Øystein E. Søreide. Foto: Abelia/Ilja Hendel

Du sier at disse selskapene utfordrer den norske modellen, fordi de ikke betaler skatt. Men hvem har sviktet her? Er det selskapenes skyld at myndighetene ikke klarer å skattlegge inntekter i Norge? Istedenfor å kritisere de som ikke betaler skatt som ingen har bedt de om å betale, ber jeg deg og AP om å forklare hva dere har tenkt å gjøre med dette?

I Aftenposten forrige uke, var du opptatt av at selskaper som tjener penger på bruk av persondata, ikke skal få selge tjenester til offentlig sektor i Norge. Har du tenkt over hva det betyr for utvikling av arbeidsplasser i Norge? Hva vil en sånn politikk bety for muligheten for videreutvikling av den norske velferdsstaten?

Jeg har to oppfordringer til deg, Robert, og alle andre som er opptatt av makt, personvern, skatt og konkurranse:

  1. Stol på markedskreftene. Helt siden telegrafen på 1800-tallet gjorde det mulig å bygge store selskaper har alltid noen vært bekymret for store selskapers størrelse. Og alltid har de store selskapene kommet og gått. Dagens giganter var ikke der for 20 år siden, og jeg er sikker på at om nye 10–20 år, er vi fortsatt bekymret for giganter, men markedsøkonomien har skaffet oss noen helt nye giganter å bekymre oss for.
  2. Kom med forslag til løsninger. Fortell heller hva dere vil gjøre for å sikre at vi skaper nye jobber og enda bedre offentlige tjenester i Norge, enn å terpe på det gamle mantraet om at det er størrelsen på selskapene som teller.

Øystein E. Søreide

Adm. direktør i Abelia