Et frislipp er negativt for alle

Trygve Hegnar viser nok en gang at han ikke har forstått markedssvikten i drosjemarkedet, skriver Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

STRITTER IMOT LIBERALISERING: Mandag ble det fritt vilt, skriver Øystein Trevland i Norges Taxiforbund om åpningen av drosjemarkedet. Her fra Kristiansand. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Vi leser at Hegnar er våryr ved tanken på frislippet. Det er fare for en regntung vår. Norges Taxiforbund er skeptisk til frislippet, med god grunn. Det er en vesentlig ting som ikke er på plass: en sikker innrapportering og kontroll av etterlevelse av regelverket.

Øystein Trevland. Foto: NTB
Ingen kaller samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svak, men reformen er svak

At Hegnar finner næringens etterspørsel om mer kontroll som fornøyelig, er svært underlig. Etter skatteskandalen i Oslo fra 2003 til 2008, ble det ryddet skikkelig opp, og taksametrene sørger nå for en sikker innrapportering til offentlige myndigheter. Historien beviser at det er behov for tett kontroll for etterlevelse av regelverket. Mandag ble det fritt vilt, uten denne sikre innrapporteringen til kontrollmyndigheten.

Denne reformen er tidenes dårligst forberedte reform. Ingen kaller samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) svak, men reformen er svak. Den viser at politikerne ikke har tatt seg tid til å høre på hverken næringen eller erfaring fra nabolandene, der frislippet har gitt næringen store utfordringer. Ikke bare i Sverige, hvor det er store utfordringer i forhold til såkalte «friåkere», men nå ser Finland behovet for å gjeninnføre kravet om taksameter og stille utdanningskrav til sjåførene. Danmark advarer Norge mot å gi en god uten å ha et alternativ til taksameteret. Vi tror ikke Norge stiller i en særklasse og blir unntaket fra alle andre drosjemarkeder.

Taxinæringen ønsker konkurranse velkommen, så lenge man konkurrerer på like vilkår. Men vi vet av erfaring at det er nødvendig med håndheving av reglene for å få like konkurransevilkår. Mandag kom Uber inn med vilkår som avviker fra dagens taxinæring. Frislipp er negativt både for kundene – i form av dårligere kvalitet og høyere priser hos mange av aktørene, og for sjåførene – i form av inntektsnivå man ikke kan leve av. Norges Taxiforbund ønsker ikke at firmaer skal ha konkurransefordeler av å underbetale sine ansatte, vi unner seriøse, hardtarbeidende taxisjåfører mer enn 29 kroner timen.

Avslutningsvis vil vi gjerne opplyse om at Norges Taxiforbund aldri har vært et LO-forbund. Norges Taxiforbund er en arbeidsgiverorganisasjon og har ingenting med LO å gjøre.

Øystein Trevland

Styreleder i Norges Taxiforbund


(Innlegget er noe forkortet. Red.)

Trygve Hegnar
norges taxiforbund
øystein trevland
uber
taxi
taxiforbundet
drosjenæringen
drosjelov
knut arild hareide
Nyheter
Transport
Debattinnlegg