Arbeiderpartiets kraftige snuoperasjon

I 2016: Reduksjon av formuesskatten vil skape arbeidsplasser. I 2020: Formuesskatten vil skape flere arbeidsplasser.

VINGLING: Ap-leder Jonas Gahr Støre er blitt radikalisert av SV og Rødt, mener artikkelforfatteren. Foto: NTB
Debattinnlegg

Da har Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett for 2021 endelig gitt klar beskjed om hvilken skattepolitikk de vil gå til valg på. Arbeiderpartiet vil doble formuesskatten på arbeidende kapital over natten om Jonas Gahr Støre blir statsminister.

Arbeiderpartiet fastslår at satsen skal økes fra 0,85 prosent til 1,1 prosent, og at den skal økes helt til 1,3 prosent for formuer over 20 millioner kroner. I tillegg skal aksjerabatten reduseres fra 45 prosent, som regjeringen foreslår for 2021 (i år er den 35 prosent), til 20 prosent.

Om noen forskere skulle få et forskningsresultat som går ut på at vannet renner oppover elven, hadde det vært grunn til å foreta en realitetssjekk
Morten Steenstrup. Foto: Eivind Yggeseth

Arbeiderpartiet fastslår nå på sin hjemmeside: «Det blir flere jobber med formuesskatten.» Grunnlaget for den påstanden er rapporten fra Frischsenteret. Om noen forskere skulle få et forskningsresultat som går ut på at vannet renner oppover elven, hadde det vært grunn til å foreta en realitetssjekk.

Det Frischsenteret og Arbeiderpartiet her legger til grunn, kommer faktisk i samme kategori. Det finnes ingen bedriftseiere som kan bekrefte at betaling av dagens formuesskatt har hjulpet dem til å skape flere arbeidsplasser. Selvfølgelig ikke!

I 2016 var Arbeiderpartiet, i motsetning til SV, med på et bredt skatteforlik i Stortinget, hvor aksjerabatten i formuesskatten for investeringer i norsk næringsliv ble innført, og med 20 prosents rabatt. Da uttalte Arbeiderpartiets finanspolitikere sammen med de øvrige medlemmene i finanskomiteen, med unntak av SV, følgende:

«Flertallet mener derfor at en bedre innretning av den norske eierbeskatningen og særlig av formuesskatten på arbeidende kapital, kan føre til at norsk kapital bedre kan bidra til å skape nye arbeidsplasser gjennom produktive og verdiskapende investeringer. Flertallet viser til at utenlandske investorer ikke er underlagt formuesskatt i Norge, og at en reduksjon i selskapsskatten uten tilpasninger i eierbeskatningen for norske eiere ikke vil styrke konkurranseevnen til norske bedrifter og norsk eierskap i forhold til utenlandsk eide selskaper i Norge.»

Hva er det som har skjedd med Arbeiderpartiet, som nå har snudd trill rundt? Fra at partiet i 2016 mente at en reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser, til at de nå argumenterer for at formuesskatten på arbeidende kapital gir flere jobber?

Arbeiderpartiet vil nå sende en årlig ekstraregning til norske private eiere på langt over 10 milliarder kroner

Det er ikke tvil om at Arbeiderpartiet tar et langt skritt mot venstre når det gjelder å beskatte private eiere. I virkeligheten er dette en ekstra «selskapsskatt» på norsk eierskap. Det er urovekkende hvordan SVs og Rødts retorikk har virket radikaliserende.

Arbeiderpartiet vil nå sende en årlig ekstraregning til norske private eiere på langt over 10 milliarder kroner. Selv om formuesskatten sendes til eierne, har disse normalt ikke mulighet til å betale denne av egen lomme. Derfor må pengene hentes ut fra bedriftene. For å få tak i pengene, må de tas ut i form av utbytte. Dermed utløses også utbytteskatt.

Det er ikke bare i Norge vi har hatt diskusjoner om ulikhet. Foranlediget av den internasjonale debatten om dette, gjennomførte OECD i 2018 en utredning om formuesskatten: «The Role and Design of Net Wealth Taxes in the OECD.» Hadde vi fulgt OECDs råd, hadde vi avviklet formuesskatten – i hvert fall på arbeidende kapital.

I dag foregår det en systematisk, negativ diskriminering av norsk eierskap. Utenlandske eiere i Norge slipper formuesskatten, mens norske eiere blir pålagt denne ekstraskatten.

Av OECD-landene er det bare Sveits og Norge som har formuesskatt. Selv Danmark og Sverige, med sosialdemokratiske regjeringer, har avviklet denne skatten. Alt burde derfor ha ligget til rette for et bredt forlik med Arbeiderpartiet om det samme her i Norge.

I stedet blir det en kampsak for Arbeiderpartiet å doble formuesskatten for private bedrifter med norske eiere!

Morten Steenstrup

Advokat og deltager i Oslo Høyres nominasjonsprosess til stortingsvalget

formuesskatt
Arbeiderpartiet
morten steenstrup
høyre
Nyheter
Politikk
Personlig økonomi
Debattinnlegg