Boligmarkedet trenger risikokapital

Prosjekterte boliger i Oslo bør fritas fra egenkapitalkravene til sekundærboliger, mener Kurt F. Buck, regionsjef for EiendomsMegler 1 – Vestland.

VIL SENKE TERSKELEN: Det kreves i dag minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av en sekundærbolig i Oslo. Her fra byggingen av Nyegaardskvartalet på Storo. Foto: Iván Kverme
Debattinnlegg

Alle synes å være skjønt enig i at det bygges for lite boliger i Oslo. Både eiendomsmeglere og økonomer har bekreftet at det er større etterspørsel enn tilbud, og at dette fører til prispress i byen. Like enig synes politikerne å være om at enhver investering i eiendom ut over de kvadratmeterne du bor på er et tegn på grådighet, spekulasjon og skammelig kapitalisme. 

Kurt F. Buck. Foto: NEF

Dette må det bli slutt på om man virkelig ønsker å løse Oslos boligfloke.

Skal man få realisert nok nye boliger til at det dekker det akkumulerte behovet, trenger man risikokapital til byggebransjen. Vi trenger at de som har vilje, evne og lyst til å investere i nybygging av boliger faktisk gis muligheten, innenfor normale økonomiske forutsetninger. 

Derfor bør den forestående justeringen av boliglånsforskriften frita kjøp av prosjekterte boliger fra de ekstraordinære egenkapitalkravene for sekundærbolig.

Selv om det kanskje skjærer politikerne i hjertet at noen kanskje tjener noen kroner på en ny bolig, så betyr faktisk hver eneste nyproduserte bolig at prispresset i Oslo-markedet dempes. 

Dagens forskrift med særkrav til sekundærboliger gir høyere boligpriser i Oslo. Vi bør omfavne dem som er villig til å investere i by- og boligutvikling, ikke shame dem (som ungdommen ville sagt).

Kurt F. Buck

Regionsjef for EiendomsMegler 1 – Vestland

kurt f. buck
nef
Oslo
boligmarkedet
sekundærbolig
egenkapitalkrav
Nyheter
Bolig
Debattinnlegg