Vannkraftbeskatning – til beste for naturen?

Det vi trenger er virkemidler som stimulerer modernisering av eksisterende vannkraftverk, ikke bygging av nye, skriver Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

FRYKTER FLERE FOSSER I RØR: Det vi trenger, er virkemidler som stimulerer modernisering av eksisterende vannkraftverk, ikke bygging av nye, skriver artikkelforfatteren. Her fra Langfossen i Etne. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Flere vindkraftutbygginger har gitt og vil gi store skader på naturen. Også myndighetene forstår at storstilt utbygging av vindkraft til lands ikke er en farbar vei. En alternativ måte å skaffe mer kraft på kan være å modernisere eksisterende vannkraftverk, slik at effektiviteten ved disse økes og mer kan bli til strøm.

Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet

Regjeringen har gjennom statsbudsjettet for 2021 foreslått å endre vannkraftskatten slik at kraftutbyggere kan utgiftsføre hele kostnaden for nye investeringer i grunnrenteskatten samme år som investeringen gjøres. Det betyr at det blir mindre skatt å betale når det investeres.

Umiddelbart kan det høres fint ut, da det kanskje vil resultere i at flere kraftselskaper finner det lønnsomt å modernisere noen av sine gamle kraftverk, slik at det blir mer kraftproduksjon uten nye inngrep.

Vi frykter at de nye skattereglene kan øke presset på vassdragsnaturen og føre til nye utbygginger av store og små vannkraftverk

Men så vel er det dessverre ikke. Endringene i vannkraftskatten gir skattelette også for nye vannkraftutbygginger, ikke bare modernisering av eksisterende anlegg. Og den norske vassdragsnaturen har lidd nok etter mange tiårs utbygginger av store og små vassdrag landet over. Artsmangfoldet, fiskemulighetene, opplevelsesverdiene – mye er blitt berørt og ødelagt. Heldigvis har myndighetene sagt nei til flere planer om utbygging av elver og vassdrag i verdifull natur. Vi frykter at de nye skattereglene kan øke presset på vassdragsnaturen og føre til nye utbygginger av store og små vannkraftverk.

Det vi trenger er virkemidler som stimulerer modernisering av eksisterende vannkraftverk, ikke bygging av nye. Og heller ikke utvidelser av eksisterende i form av at flere elver legges i rør eller demninger utvides. Regjeringens forslag er derfor ingen god løsning. Ja, vi kan kanskje få modernisert noen gamle kraftverk som erstatning for vindkraft, men vi risikerer at de positive effektene på naturen nulles ut og kanskje mer enn det gjennom nye vannkraftverk med tilhørende oppdemminger og endringer i vannføring.

SV på Stortinget har foreslått å endre regjeringens forslag slik at skatteendringene kun vil gjelde for investeringer i eksisterende kraftverk, ikke i nye. Det er et skritt i riktig retning. Men den juridiske betraktningen som ligger til grunn for SVs forslag, viser at det her og nå ikke er mulig å skille mellom modernisering og utvidelse av eksisterende kraftverk. SVs alternative forslag vil derfor kunne resultere i utvidelser av eksisterende kraftverk, med tilhørende negative natur- og miljøkonsekvenser. Dersom valget står mellom regjeringens forslag og SVs forslag, er det likevel ingen tvil om at det sistnevnte er å foretrekke.

Naturvernforbundet ber Stortinget og regjeringen vurdere alternative virkemidler for å fremme modernisering av gamle vannkraftverk på en måte som ikke også stimulerer utvidelser eller bygging av helt nye kraftverk. En støtteordning via Enova kan være én mulighet.

Silje Ask Lundberg

Leder i Naturvernforbundet

naturvernforbundet
silje ask lundberg
vannkraft
skatt
Nyheter
Energi
Debattinnlegg