Byfiendtlige klimaforslag fra MDG

Lan Marie Berg (MDG) foreslår en urimelig inngripen i privat eiendomsrett og bevegelsesfrihet som et sivilisert og demokratisk samfunn ikke kan finne seg i, skriver KNA-president Geir A Mo.

ENDA ET SKRITT LENGER: MDG vil at kommunene skal kunne få innføre nullutslippssoner og tvungen parkeringsavgift på privat eiendom. Her en typisk dag utenfor Oslo rådhus. Foto: Gard Setsaas
Debattinnlegg

Nylig hadde klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) møte med den politiske ledelsen for de største norske byene. Til stede var representanter for både Oslo, Trondheim, Bergen, Bærum, Tromsø, Stavanger og Drammen. Formålet med møtet var å legge frem krav til klimatiltak og virkemidler som byene mener må være med i regjeringens klimaplan som er ventet før årsskiftet. I utgangspunktet et godt initiativ.

Geir A. Mo. Foto: NLF

Mindre fint er det imidlertid å registrere at byene, med Oslos Lan Marie Berg (MDG) i front, ba ministeren legge til rette for de byene som i fremtiden ønsker å pålegge betaling for parkering på private parkeringsplasser. Enn så lenge er forslaget kun ment å omfatte private arbeidsgivere som lar ansatte disponere parkeringsplasser gratis, men det er ikke vanskelig å forestille seg hva som kan bli neste skritt.

Det bør derfor ikke være overraskende at KNA – Norges første bilorganisasjon – er imot byenes parkeringsforslag. For det første bør private eiere selv kunne bestemme hvorvidt de skal ta betalt for bruk av egne parkeringsplasser. Dette vil være en inngripen i privatsfæren som kommunene bør holde seg for god for, og i mange private virksomheter er parkeringsplasser en nødvendighet, ikke et gode. Det må ikke glemmes.

I tillegg er det i 2020 svært få bilister som velger å bruke bil i storbyene fordi de, som byene uttaler, har «tilgang til billig eller gratis parkering». For de fleste bilister er det heller slik at det allerede er svært kostbare å bruke bil i by. Det sørger blant annet bompengene for. Å gjøre dette enda dyrere, vil straffe de som trenger bilen mest, og gjøre byen mer utilgjengelig enn den allerede er. Om Berg og hennes meningsfeller får viljen sin, vil mange norske byer bli dyrere og vanskeligere å ferdes i, hvilket vil være negativt for både næringsliv, handelsstand, innbyggere og – ikke minst – tilreisende.

Med tvangsbetaling på private parkeringsplasser og nullutslippssoner, mener Berg at hun vil «hjelpe» norske bybilister over på buss, T-bane eller sykkel

Ved siden av parkeringsforslaget ønsker byene også å sikre sin rett til å innføre nullutslippssoner. Dette mener Berg det er anledning til, men når hun gjentatte ganger har tatt opp saken med både samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og klima- og miljøminister Rotevatn uten å få svar, er det mye som tyder på at dette ikke så rett frem likevel. Kanskje man har begynt å se for seg hvor vanskelig et slikt «fossilforbud» vil være å håndheve? Kanskje man har begynt å ane konturene av reaksjonen som vil komme dersom man sperrer en stor gruppe bilister ute av bykjernene? Eller kanskje man har innsett at de beregnede miljø- og samfunnsøkonomiske gevinstene ved et slikt tiltak ikke holder mål?

TVANG ELLER HJELP? Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG). Foto: NTB

I alle tilfeller mener KNA dette fremstår som et urimelig og urettferdig prosjekt som hviler på et vaklende faktagrunnlag. Og vi er langt fra de første som påpeker dette.

Med tvangsbetaling på private parkeringsplasser og nullutslippssoner, mener Berg at hun vil «hjelpe» norske bybilister over på buss, T-bane eller sykkel. Og det kan være noen er villige til å motta denne hjelpen. Andre vil kalle det tvang. Mens mange med godt belegg vil hevde at et bilfritt byliv er en umulighet, og at bilen er den eneste måten mange kan dekke sitt transportbehov og få utført sin jobb. Kort fortalt: byen trenger bilistene og bilistene byen.

I det minste mener KNA at regjeringens klimaplan bør ta høyde for at norske byer ikke vil kunne fungere uten bilene, og at behovet for et individuelt transportmiddel ikke blir borte ved et pennestrøk. For så enkelt er det ikke.

Bærum kommune har sagt nei til å støtte forslaget om pålagt betaling på private parkeringsplasser. Dette er et signal som både regjeringen og statsråd Rotevatn bør ta til etterretning, og som KNA støtter til det fulle. I tillegg er lovligheten av de foreslåtte nullutslippssonene fortsatt i det blå. Her bør samferdselsminister Hareide sette ned foten først som sist. Ikke minst fordi summen av det som foreslås representerer en urimelig inngripen i privat eiendomsrett og bevegelsesfrihet som et sivilisert og demokratisk samfunn ikke kan finne seg i.

Geir A. Mo

President i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA)

kna
mdg
bil
parkering
parkeringsplasser
nullutslipp
Nyheter
Politikk
Debattinnlegg
Bil