Hvor langt har du kommet på digitaliseringsreisen?

En ny trend er i ferd med å få fotfeste i industrien, mange bedrifter står i stampe når det gjelder digitalisering, skriver John Markus Lervik.

MANGE STREVER: Den store transformasjonen, med betydelig verdiskapning og økt konkurransekraft, lar vente på seg, skriver John Markus Lervik, adm. direktør i Cognite. Illustrasjonsfoto: NTB
Debattinnlegg

Bedriften har kanskje satt i gang noen prøveprosjekter og utviklet et par digitale løsninger, men den store transformasjonen, med betydelig verdiskapning og økt konkurransekraft, lar vente på seg.

De samme historiene går igjen. Mange bedrifter strever med det teknologiske, ikke minst utfordringene med å tilgjengeliggjøre industrielle data på en enhetlig måte, slik at man kan operasjonalisere og skalere de digitale løsningene

Vi jobber med industrielle bedrifter over hele verden. De samme historiene går igjen. Mange bedrifter strever med det teknologiske, ikke minst utfordringene med å tilgjengeliggjøre industrielle data på en enhetlig måte, slik at man kan operasjonalisere og skalere de digitale løsningene. Andre mangler støtte fra ledelsen, eller greier ikke å få eierskap til løsningene ute i forretningen.

John Markus Lervik. Foto: Iván Kverme

Vi ser også store fellestrekk mellom suksesshistoriene hos de bedriftene som har kommet seg lengre på digitaliseringsreisen.

Hvordan ligger bedriften din an?

Digitaliseringsreisen er lang. Hvis din bedrift ikke har passert disse tre milepælene, er det på tide å endre rute

1. Er data tilgjengelig for alle i bedriften?

Data er digitaliseringens drivstoff. For å benytte seg av drivstoffet, trenger bedriften den riktige infrastrukturen for å lagre, raffinere, og tilgjengeliggjøre relevante data for alle som trenger det. Brukere må kunne stole på dataene for at de skal kunne benyttes i beslutningsprosesser og i digitale arbeidsflyter.

Bedriftene som har kommet seg lengre på digitaliseringsreisen, pakker inn og kontekstualiserer data på en måte som gjør det mulig for hele organisasjonen å bruke det. I disse bedriftene er ikke data bare til å stole på, men også åpent og sikkert tilgjengelig for alle relevante brukere på en enkel og intuitiv måte gjennom en mengde forskjellige verktøy. For å skape tillit, gir bedriftene brukere oversikt ved å la dem spore endringer som er gjort i dataene over tid, helt tilbake til da de ble samlet inn.

2. Har du lykkes i å skalere digitale løsninger?

Industriell digitalisering er ikke ett enkelt prosjekt som gjennomføres i et hjørne av en bedrift. Det er en omfattende, vedvarende prosess som etter hvert vil påvirke alt en bedrift foretar seg. Skalering er et ledd i den prosessen, og det er kanskje den største utfordringen på digitaliseringsreisen.

Vi i industrien er vant til å jobbe innad i våre egne avdelinger med våre egne problemstillinger. Da er det naturlig at de digitale løsningene som drømmes opp ofte tar sikte på å løse høyst spesifikke utfordringer.

Ledende digitaliserte bedrifter stopper ikke der. Når det dukker opp et behov for å utvikle en ny digital løsning, fokuserer disse bedriftene på å utvikle løsninger som kan brukes og skaleres på tvers av avdelinger og utstyr.

3. Har du bevist at digitalisering lønner seg?

Alle snakker om å skape verdi. De færreste kan bevise det.

Vi leser stadig om potensialet i digitalisering, og om hvordan man kan bruke data for å øke produksjonen, effektivisere driften og redusere utslipp. Blant annet refereres det ofte til Verdens Økonomiske Forums anslag om at samfunnet har 100 trillioner dollar å hente i digitalisering innen 2025.

Det kan være vanskelig å tro det før vi ser det. Og for å se det, må vi kunne måle det. Bedriftene som sitter med konkrete bevis på at tiden og pengene de har investert i digitalisering, fungerer, er de som til enhver tid setter sine egne digitale prosjekter under lupen, som tør å omorganisere prosjekter som ikke er i rute til å skape verdi, som stadig måler effekten av arbeidet og som deler resultatene bredt innad i organisasjonen.

Digitaliseringsreisen er lang. Hvis din bedrift ikke har passert disse tre milepælene, er det på tide å endre rute.

John Markus Lervik

Adm. direktør i Cognite

cognite
john markus lervik
digitalisering
dataøkonomi
programvare
Nyheter
Debattinnlegg