Elendig Riksvei 4 gir store tap

En oppgradering av Riksvei 4 fra Oslo til Mjøsbrua er et av få samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter i Norge. Tre store bedrifter i området vil ha fortgang i arbeidet.

STERKT TRAFIKKERT: Riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua har bare ett felt i hver retning på det meste av strekningen. Her en vinterdag ved Harestua. Foto: NTB
Debattinnlegg

Vi er ikke bortskjemt med samfunnsøkonomisk lønnsomme veiprosjekter i det langstrakte landet vårt, men en gang iblant dukker de opp. Oppgraderingen av Riksvei 4, fra Oslo til Mjøsbrua, er ett av de prosjektene. Det er av nasjonal betydning for industri, eksport og distribusjon av varer i Norge! Det største problemet med dette prosjektet er at det ikke allerede er gjennomført.

Martin Kjekshus. Foto: Diplom-Is
Svein Oftedal. Foto: Würth Norge
Jonas Kudermann. Foto: Ringnes

Statens vegvesen vil bygge ut Riksvei 4 og Nye Veier vil bygge en helt ny Riksvei 4, så nå må Stortinget bevilge midler, og ord bli til handling. Riksvei 4 må inn i neste Nasjonal Transportplan, og uansett om det blir Nye Veier eller Statens vegvesen som får oppdraget, må Riksvei 4 bygges ut raskt og helhetlig – ikke stykkevis og delt.

Her i Nittedal har vi lenge forstått det som stadig flere nå ser: Dagens Riksvei 4 koster bedrifter og arbeidspendlere dyrt, og dermed taper samfunnet store verdier.

Fire av fem bedriftsledere i regionene langs Riksvei 4 er enige i påstanden «Vei- og jernbanetilbudet i regionen medfører en konkurranseulempe for vår bedrift». Og enda verre, hele én av fire opplever daglig betydelige forsinkelser på grunn av kø. Dette viser en analyse som Ny Analyse gjennomførte i fjor.

Når vi også vet at 90 prosent av bedriftene mener inntektene er avhengig av effektiv transport, så forstår alle at her er det store gevinster og hente. I Nittedal har vi 8.100 arbeidsplasser, og 5.700 av disse er i privat næringsliv. Våre selskaper omsetter årlig for 7 milliarder kroner. Skattebidraget alene er på nær 1,5 milliarder kroner!

Selskaper som Diplom-Is, Ringnes, Würth og Arcus produserer store mengder varer som skal distribueres ut i hele Norge. Hver dag taper vi tid, og dermed penger, på en gammeldags og overfylt Riksvei 4. Vi opplever ofte en sammenhengende kø på Riksvei 4 fra Nittedal og Gjelleråsen, og inn mot Alnabruterminalen og Oslo.

Arbeidspendlerne fra Hadeland og Nittedal lider også under dette, og det samme gjør mange av våre ansatte som bor i Oslo og som skal på jobb på Gjelleråsen. Daglig pendler 8.500 ut av Nittedal, hovedsakelig mot Oslo, og over 4.000 pendler inn til Nittedal, flest fra Oslo og Skedsmo ifølge Ny Analyse. Og de står i kø stort sett alle sammen. Dette koster arbeidstagere, arbeidsgivere og tusenvis av familier verdifull tid hver eneste dag.

Så når vi ser at avanserte utregninger og analyser entydig peker på at Riksvei 4 er et lønnsomt utbyggingsprosjekt, ja da blir vi ikke overrasket. For kø er ikke bare slitsomt og irriterende, det er også veldig dyrt.

Vi ser frem til at regjering og storting prioriterer en helhetlig utbygging av Riksvei 4 i den nye nasjonale transportplanen som skal vedtas til våren. I mellomtiden sitter vi i kø.

Martin Kjekshus

Adm. direktør i Diplom-Is

Svein Oftedal

Adm. direktør i Würth Norge

Jonas Kudermann

Logistikkdirektør i Ringnes