Publisert 3. des. 2020 kl. 18.36
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 619 ord
VIL ENDRE BESKATNINGSMODELLEN: Dagens ordning virker ikke etter hensikten, og er langt dårligere enn i andre land, skriver Morten Steenstrup. Foto: Iván Kverme

Opsjonsbeskatningen må bli bedre

Små selskaper og selskaper i vekst har ikke mulighet til å konkurrere på lønn, skriver advokat og Høyre-medlem Morten Steenstrup.

I høst har jeg systematisk besøkt innovasjonsmiljøer, gründerbedrifter og investormiljøer for oppstarts- og vekstselskaper. Jeg har gjort det for å lytte og lære. Mitt spørsmål har vært: Hvordan må vi utforme politikken for å gi bedre rammebetingelser for innovasjon og verdiskapning. Vi må planlegge nå for hvordan vi skal sikre en kraftig vekst i sysselsettingen når vi kommer ut av coronapandemien. Hvert år fremover må vi skape 300.000 nye arbeidsplasser. Innovasjons- og vekstmiljøene blir avgjørende i den sammenhengen.

Et av de entydige svarene jeg får, er dette: Vi må få på plass en forbedret opsjonsbeskatning! Det er et av de viktigste kravene om oppstartsvirksomheter skal tiltrekke seg og beholde nødvendig spisskompetanse.

Når oppstartsbedrifter ikke kan konkurrere på lønn, må de i hvert fall kunne tilby opsjoner og fremtidig medeierskap om bedriften lykkes

Dagens ordning virker ikke etter hensikten, og er langt dårligere enn i andre land. Små selskaper og selskaper i vekst har ikke mulighet til å konkurrere på lønn. Skal disse selskapene ha mulighet til å tiltrekke seg de beste kandidatene, må de kunne tilby opsjoner som en incentivordning. Det understrekes videre at de flinkeste i næringslivet velger å jobbe i godt betalte jobber med mindre risiko. Når oppstartsbedrifter ikke kan konkurrere på lønn, må de i hvert fall kunne tilby opsjoner og fremtidig medeierskap om bedriften lykkes. Dette er avgjørende for å skape morgendagens næringsliv.

Det påpekes to store svakheter med dagens opsjonsordning. En arbeidsgruppe fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening har beskrevet situasjonen slik:

For det første: Betydelig likviditetsproblem for den ansatte når hun skal kjøpe aksjer. Den ansatte må først ut med kapital for å investere i selskapet der hun er ansatt. På samme tidspunkt utløses skatt på differansen mellom kjøpesum og markedsverdi av aksjene. Dette skjer typisk på et tidspunkt der aksjene i arbeidsgiver ikke er likvide, slik at den ansatte ikke kan selge aksjer for å dekke skatteregningen etter å ha innløst opsjonene i aksjer. Videre er mange ansatte i oppstartsselskaper relativt unge, og selv i etableringsfasen, og dermed uten økonomisk evne til å dekke en stor skatteregning.

For det andre: Manglende risikodeling: Gevinsten som beregnes og skattlegges på investeringstidspunktet (når opsjoner innløses) er en hypotetisk gevinst, med betydelig usikkerhet om den vil bli realisert i fremtiden. Det vil normalt gå flere år fra ansatte erverver aksjer til de kan realiseres. Noen ganger oppnås gevinst, men de fleste oppstartsinvesteringer ender med tap.

Under dagens aksje- og opsjonsbeskatning blir den ansatte imidlertid lønnsbeskattet i henhold til den beregnede og antatte markedsverdien på aksjene ved erverv, mens verdien på salgstidspunktet kan være betydelig lavere. Den ansatte skattlegges altså ofte for en ikke-reell gevinst. Et eventuelt fradrag for tap på aksjene i alminnelig inntekt nuller heller ikke ut opsjonsbeskatningen for den ansatte, som altså lønnsbeskattes med både trygdeavgift og eventuell trinnskatt (toppskatt). Hvis aksjene har falt i verdi når den ansatte skal selge, kan den ansatte altså risikere å ha betalt betydelig skatt uten å ha tjent en krone på aksjene.

Vi trenger offensive tiltak som sikrer at innovasjons- og vekstmiljøene kan få piggskoene på

Jeg er glad for at regjeringen nå gjennomgår dagens skatteregler for opsjoner. Oslo Høyre vedtok på sitt representantskapsmøte for kort tid siden å arbeide for at skatten på verdien på aksjer opptjent gjennom opsjoner utsettes til realiseringstidspunktet. Det vil løse disse to hovedutfordringene.

I tillegg må ordningen utvides både med hensyn til totalverdi på opsjonene og antall ansatte.

Det er viktig at regjeringen så raskt som mulig, som del av de akutte coronatiltakene, fremmer forslag om en robust opsjonsordning. Vi trenger offensive tiltak som sikrer at innovasjons- og vekstmiljøene kan få piggskoene på. Det er mange som er klare til å løpe!

Morten Steenstrup

Advokat og partner i SANDS samt deltager i Oslo Høyres nominasjonsprosess til stortingsvalget