Sjølberga med sild, poteter og utedass

Hva er det som får noen til å tro at vi skal sikre oss bedre handelsbetingelser utenfor EØS-avtalen nå, spør seriegründer Morten Wiese.

...OG KAKE: Ihvertfall når en begivenhet som Brexit skal feires. Slik ble bruddet markert på Nei til EUs kontor i Oslo. Foto: NTB
Debattinnlegg

EØS-debatten har blusset opp igjen i takt med Senterpartiets og SVs økende oppslutning på meningsmålingene. Mange frykter at partiene vil bruke posisjonen sin til å kreve en reforhandling av EØS-avtalen dersom de rødgrønne kommer til makten ved neste stortingsvalg.

Morten Wiese. Foto: Privat

Innad i fagbevegelsen er det visstnok også stor EØS-motstand. Dette i en tid hvor handelsbalansen er negativ og viktigheten av å være en del av et felles internasjonalt marked er større enn noen gang.

Eksporten av norsk naturgass har falt med 43 prosent, og eksporten av råolje har falt med 11,2 prosent det siste året iht. fersk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Totalt sett har vi importert mer varer og tjenester enn vi har eksportert under coronapandemien, og det betyr at AS Norge risikerer å ende opp med et handelsunderskudd i 2020, selv inkludert all vår eksport av olje og gass. Ser vi på fastlandsøkonomien isolert, er handelsunderskuddet på hele 255,9 milliarder kroner de siste 12 månedene.

Vi må forberede oss på tøffere handelstider nå når våre tradisjonelle byttemidler blir mindre og mindre attraktive

I denne konteksten har EØS-motstanderne klokkertro på sin evne til å forhandle en ny frihandelsavtale med EU. Men forhandlinger handler om styrkeforhold og bytteforhold, der EU planlegger å investere 1.000 milliarder euro, tilsvarende hele Oljefondet på ren energi, bærekraftig industri, energieffektive bygg, miljøvennlig mat og grønn transport. Hvor er Norges forhandlingskort når Europa ikke lenger trenger våre fossile ressurser og i stedet har mål om et klimanøytralt kontinent innen 2050?

80 prosent av alle varer vi selger til utlandet selges til EU

Timingen er usedvanlig dårlig for å kreve nye handelsbetingelser nå, og det er lett å gjennomskue at vårt egentlige mål er å beskytte våre særegne arbeidstagerrettigheter bygget opp i en oljedrevet gullalder. Vi må forberede oss på tøffere handelstider nå når våre tradisjonelle byttemidler blir mindre og mindre attraktive. Da er vi bedre tjent med å opprettholde EØS-avtalen og spille på lag med EU. Det er viktigere enn noen gang å sikre frihandel og likeverdige vilkår for våre fremtidige eksportnæringer som må operere i sterk konkurranse med aktører i hele Europa.

80 prosent av alle varer vi selger til utlandet selges til EU, og fortsatt fri bevegelighet for personer, varer, tjenester og kapital er avgjørende for vår fremtidige handelsbalanse. Noen fikk kanskje med seg en morsom notis om et lastebillass med poteter som hadde veltet utover E6 mellom Hvamkrysset og Tangerudkrysset i retning Oslo for et par uker siden. Det finnes knapt en bedre analogi på EØS-motstanderne, som er så opptatt av å bremse utviklingen at de gjerne velter ut et lass norske poteter for å stoppe handelsreisende på veien til Europa.

Hva er det som får noen til å tro at vi skal sikre oss bedre handelsbetingelser utenfor EØS-avtalen nå? Fisk og landbruk er i all hovedsak unntatt avtalen, og det er åpenbart for de fleste at et Norge med mindre eksport av olje og gass vil få en sterkt forringet nasjonaløkonomi.

Ved å sette EØS-avtalen i spill og ta sjansen på en svakere tilknytning til Europa, risikerer nasjonalromantikerne å ta oss 100 år tilbake tid da tilgangen på nødvendige varer var betraktelig redusert. Fremtidens Europa trenger ikke norsk olje og gass, og lar oss gjerne sitte på hvert vårt nes og være sjølberga med sild, poteter og utedass.

Morten Wiese

Seriegründer med 20 års fartstid fra eksportrettet virksomhet