La de grønne skipene «snike i køen»

Å la nullutslippsfartøy komme raskere i havn vil gi et kraftfullt incentiv for rederiene, mener Yngve Werner Monrad (FrP).

FORESLÅR BELØNNINGSSYSTEM: Skipene med høyere kategori kan da gå foran skip med lavere kategori i køen, uavhengig av når de ankommer, mener artikkelforfatteren. Her fra Halden. Illustrasjonsfoto: Dreamstime
Debattinnlegg

Harald Solberg, adm. direktør i Norges Rederiforbund, viser i sitt innlegg i Finansavisen på julaften en forbilledlig og nødvendig holdning for skipsfartens ansvar og fremtidstenking for utslippskutt for skipsflåten globalt. Han tar heller ikke til orde for offentlige subsidier, men sier at næringen kan ordne opp selv.

Han nevner nødvendigheten av å fremme effektive markedsmekanismer som vil gjøre det lønnsomt for rederier å gå over til nullutslippsskip. Jeg vil påpeke at et virkemiddel vil være spart tid kombinert med avgiftsincentiver.

Desto raskere et frakteskip kommer seg fra A til B og igjen til C, jo mer lønnsomt er skipet. For rederiene er det å få lastet og losset raskest mulig noe av det viktigste. I de større havnene er det ofte kø. Kø betyr at pengene renner feil vei. 

En mulighet er at det blir innført et belønningssystem som gjør at man deler skipene inn i for eksempel fire kategorier, ut fra drivstoffet skipet bruker: fra nullutslipp som nummer én, til skip som går på bunkersolje som nummer fire. Skipene med høyere kategori går foran skip med lavere kategori i køen, uavhengig av når de ankom.

Dette kan kombineres med differensiert havneavgift ut fra drivstoffkategori. Det samme systemet kan man også bruke på lostjenester.

Et slikt system kan være et av incentivene for rederiene å gå over til nullutslippsskip uten offentlig subsidiering.

Yngve Werner Monrad

Gruppeleder for Tvedestrand FrP og representant for KS Agder