Det ligger en ny, norsk storindustri til lading

Oppfordringene fra industrien og myndighetene er hørt og forstått, skriver Håkon Haugli i Innovasjon Norge om økt satsing på batteriproduksjon.

ELEKTRISK POTENSIAL: NHO anslår at omsetningen av battericeller fra Norge kan utgjøre 100 milliarder i 2030, og det dobbelte i 2050, skriver artikkelforfatteren. Her lades elbusser fra Ruter i Oslo. Foto: Ruter
Debattinnlegg

Få land har bedre forutsetninger enn Norge for å møte etterspørselen etter grønne batterier. Men et godt utgangspunkt er kun dét. Utvikling av batteriindustri forutsetter at bedrifter, investorer, myndigheter og virkemiddelaktører jobber godt sammen. Og raskt.

Det ligger en ny, norsk storindustri til lading. NHO anslår at omsetningen av battericeller fra Norge kan utgjøre 100 milliarder i 2030, og det dobbelte i 2050. Men vi er ikke alene om å satse. Våre naboland er i gang, det samme er Kina.

Håkon Haugli. Foto: Iván Kverme

Mengden fornybar energi som brukes i produksjonen av batterier avgjør om karbonregnskapet går i pluss. Det kan ta år før en elbil blir karbonnøytral. Grønne batterier har lavt avtrykk både i produksjon og bruk. Med ren kraft, en sterk prosessindustri, verdensledende kompetanse- og teknologimiljøer og en klimaambisiøs maritim næring, har Norge solide konkurransefortrinn og alle bitene av en sirkulær verdikjede på plass.

I Finansavisen 14. januar etterspør stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap) en offensiv satsing på batterier. Hun vil styrke Innovasjon Norges «Invest in Norway» og ønsker seg én dør inn til virkemiddelapparatet. På E24 13. januar skriver Norsk Hydros Hilde Aasheim, Elkems Michael Koenig og Lars Petter Maltby i Prosess21 om potensialet og betydningen av å bygge og tiltrekke kompetanse og kapital.

Mange har latt seg begeistre av Beyonder, som lager batterier av norsk sagflis

2020 ble et merkeår for norsk batteriindustri: Flere store, utenlandske selskaper kunngjorde at de investerer i norsk batteriproduksjon. Morrow Batteries la frem planer om å bygge en gigacellefabrikk. Freyr planlegger en battericellefabrikk  i Mo i Rana. Mot slutten av året kunngjorde Norsk Hydro og Equinor en intensjonsavtale med Panasonic, for å utforske bærekraftig, konkurransedyktig batterivirksomhet i Norge. Panasonic bygde Teslas batteriproduksjonsanlegg i Nevada, det største i verden. Avtalen bekrefter den internasjonale interessen for Norge som batterinasjon.

Mange har latt seg begeistre av Beyonder, som lager batterier av norsk sagflis. Vi var inne i en tidlig fase, med bidrag til produksjon på Forus utenfor Stavanger. Ideen sprang ut fra ambisjoner om kompetanseoverføring fra olje- og gassnæringen.

Vi har et bredt engasjement innen norsk batteriindustri, men kan og må gjøre mer

Innovasjon Norges rolle er å tilby risikoavlastende finansiering, bidra til klynger og nettverk, jobbe for utenlandske investeringer og bistå bedriftene når løsningene skal tas ut i internasjonale markeder. I samarbeid med Forskningsrådet, Siva og Enova arbeider vi gjennom Grønn Plattform og Pilot-E-ordningen for sammenhengende verdikjeder, fra forskning til kommersialisering.

Vi har et bredt engasjement innen norsk batteriindustri, men kan og må gjøre mer. Oppfordringene fra industrien og myndighetene er hørt og forstått. Vi ser behovet for et nav i virkemiddelapparatet og er enige i at Norge bør ha store ambisjoner. Å sette strøm på denne nye næringen forutsetter at vi styrker det vi ikke alltid, men på vårt beste er best til i Norge: Tillitsbasert samarbeid på tvers av myndigheter og næringsliv og mellom næringer. Ingenting lader seg selv.

Håkon Haugli

Adm. direktør i Innovasjon Norge