Norske verdier skapes i bedriftene

Det er arbeidsplasser som gir inntekter til statskassen, og derfor må det lønne seg å skape dem, skriver Helge André Njåstad (FrP). Han vil avskaffe formuesskatten.

VIL STANSE FAVORISERING AV UTENLANDSKE EIERE: Om ikke tidligere, burde det nå være en tverrpolitisk enighet om at coronakrisen har gjort det enda viktigere å ta grep for å stimulere næringslivet til å gjøre investeringer, skriver Helge André Njåstad. Foto: NTB
Debattinnlegg

Partienes alternative budsjetter for 2021 var ikke bare budsjettforslag, de var også valgkampstrategier hugget i stein. Ap og Sp vil øke formuesskatten. Det er dårlig nytt for de norskeide bedriftene som befinner seg i en ekstremt krevende tid.

Om ikke tidligere, burde det nå være en tverrpolitisk enighet om at coronakrisen har gjort det enda viktigere å ta grep for å stimulere næringslivet til å gjøre investeringer. Vi kan heller ikke ha et skattesystem som favoriserer utenlandske eiere og gjør det til en ulempe å være norskeid. Jeg vil påstå at det er direkte umoralsk å ikke legge til rette for verdiskaping.

Kommunene burde ha større mulighet til å konkurrere om næringslivet

FrP vil i vårt alternative budsjett redusere formuesskatten med flere milliarder. Og i behandlingen av distriktsmeldingen, foreslo vi å kutte den statlige delen av formuesskatten, i håp om at kommunene selv gjør de nødvendige grepene for å få den fjernet helt.

Kommunene burde ha større mulighet til å konkurrere om næringslivet. Statens andel er også den enkleste andelen å gjøre noe med. Derfor mener vi staten skal kutte sin del, som utgjør om lag 2,7 milliarder kroner. Fordelingen mellom kommune og stat har gjort det vanskeligere å fjerne skatten i sin helhet, men nå kan kommunene få til de nødvendige kuttene i skatten om staten fjerner sin andel.

Ordføreren i Bø i Nordland har gått i bresjen for å kutte størstedelen av den kommunale formuesskatten. FrPs politikere i Tvedestrand har nå vedtatt en utredning om kutt i den lokale formuesskatten. Dersom Tvedestrand vedtar å fjerne formuesskatten, er det viktig at kommunalministeren støtter opp om vedtaket på lik linje som de har gjort i Bø, slik at skattekuttet fortere genererer lønnsomhet for kommunen.

Bedrifter vil ofte etablere seg i byene, men her håper vi distriktene ser inntektsmuligheter i å kutte skattene selv

Jeg håper flere kommuner følger etter Bø. Dette vil på sikt generere mer inntekter, styrke bedriftene og legge til rette for vekst. Men kommunene må få drahjelp fra sentralt hold. Aps holdninger om at økt formuesskatt vil gi mer inntekter, er direkte feil. Det er arbeidsplasser som gir inntekter til statskassen, og derfor må det lønne seg å skape dem.

Bedrifter vil ofte etablere seg i byene, men her håper vi distriktene ser inntektsmuligheter i å kutte skattene selv. Distriktskommunene har mye Oslo ikke har. Det er generelt billigere å etablere seg der, det er nok areal å ta av, omgivelsene er flotte og det er til og med parkeringsplasser å oppdrive – noe som begynner å bli en mangelvare i Oslo. Får distriktskommuner fjernet hele formuesbeskatningen fordi staten kutter sin del, så gir dette mange nye muligheter for kommunene.

Frem mot stortingsvalget skal det ikke være noen tvil om hvor FrP står i skattespørsmålene. Vi vil fjerne formuesskatten, vi gir oss ikke før eiendomsskatten er borte, og arveavgiftene skal ikke gjeninnføres.

Noen vil kanskje tro at det er en økonomisk risiko for staten ved å kutte i skatter. Skattekuttene som ble gjort av FrPs finansminister gjennom seks år viser imidlertid at kuttene førte til økte skatteinntekter. Skattekutt legger til rette for økt aktivitet og mer investeringer, som i sin tur gir økte skatteinntekter – kaken bakes større.

Formuesskatten kuttes i de fleste landene rundt oss, og det haster med å få fjernet skatten i Norge. Jeg har bakgrunn som ordfører i en distriktskommune, og jeg har tiltro til at flere ordførere ser mulighetene som ligger i å fjerne skatten helt. Men Stortinget må se nødvendigheten av skattekutt, og særlig av skatter som ødelegger for norsk verdiskaping.

Helge André Njåstad

Kommunalpolitisk talsmann i Fremskrittspartiet