Støtteordningene uteblir fremdeles for noen

Alt blir nok bra til slutt, men for restaurantbransjen er ikke vaksiner nok, skriver Petter Kjendlie ved Cafe Brandstrup i Moss.

UTELIVSKRISE: Å redde bedrifter er bedre enn konkurser og permitteringer, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Iván Kverme
Debattinnlegg

Hvor lenge skal man vise tålmodighet å vente og tro at myndighetene vil justere støtteordningene slik at også de som startet opp sent i 2019 og tidlig i 2020 kan søke? Alle er jo berørt av krisen og innstrammingene. I Norge sier Grunnloven at uforholdsmessig forskjellsbehandling ikke skal forekomme (vi vet at politikere nå prater om å justere støtteordningene, men det hjelper så lite med prat når regningene hoper seg opp).

Det burde kanskje ha vært tatt inn en paragraf om at dette skal gjøres innen rimelig tid, og rimelig tid er ikke 11 måneder

§ 110 i Grunnloven sier også at «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige».

Det burde kanskje ha vært tatt inn en paragraf om at dette skal gjøres innen rimelig tid, og rimelig tid er ikke 11 måneder. Tålmodigheten vår er snart er oppbrukt.

Cafe Brandstrup har fra mars 2020 lojalt fulgt alle pålegg, og redusert antallet sitteplasser inne fra 40 til 28 og utendørs fra 60 til 30, for å kunne holde avstand. Vi har også kuttet alle private arrangementer som selskaper/julebord o.l., samt tidvis kuttet/redusert alkoholserveringen.

Åpningstidene har vi også kuttet når det er blitt pålagt, og nå har vi bare spisegjester, men det er begrenset hvor mange som går på en «bar» for å spise. Alt dette i tillegg til ekstrautgifter med hygiene og renhold burde gi grunnlag for støtte.

Nå må det komme individuelle løsninger som tar hensyn til de virkelige tapene. Å redde bedrifter er bedre enn konkurser og permitteringer.

Erfaringene våre fra opphold hos Penan-stammen i jungelen på Borneo og fra overlevelse på øde øyer i Stillehavet har gjort oss ganske robuste, så vi greier oss nok å drifte Cafe Brandstrup noen dager/timer til om bare kreditorene besinner seg.

Alt blir nok bra til slutt, men for restaurantbransjen er ikke vaksiner nok.

Petter Kjendlie

Styremedlem og økonomiansvarlig for Cafe Brandstrup, Moss