Åpent brev til styret i Gentian Diagnostics

Min bekymring over styrekollegiets arbeid i GD og særlig dets mangel på handling har over tid økt kraftig og jeg ser meg nå nødt til å henvende meg til et samlet styre i håp om at noe skal skje.

Debattinnlegg

Konkret vil jeg påpeke følgende:

1. GD er et børsnotert selskap beliggende i Moss. Selskapets adm. dir. har naturligvis både arbeidssted og bopel i Moss, men har etter hva jeg erfarer, ikke har vært på kontoret på snart ett år (med unntak av en håndfull dager for ca. 6 mnd. siden). Styrets viktigste oppgave er, etter min mening, tilsyn med at adm. dir. gjør en god jobb. Hvordan kan en det når en ikke som et minimum sørger for at vedkommende møter på kontoret? Styret svikter her i sin viktigste oppgave og det er nesten utrolig at det kan skje. Og COVID er ingen unnskyldning for dette. Det er ikke høyere infeksjonsrisiko i Moss enn i Tyskland, tvert imot. En har i hele 2020 kunnet reise til og fra arbeid uten karantene bare ved en enkel test ved ankomst Gardermoen.

2. Investor Relations oppgavene forsømmes. Presentasjoner er uten engasjement og virker dårlig forberedt. Selskapet gir for lite informasjon og det verste eksemplet er at det produktet som kan og skal bringe GD til å være et selskap verdt mange, kanskje flere titalls, milliarder er i årevis blitt omtalt som G-1001 uten å fortelle hva det skal benyttes til. Kan en biotek oppstartsbedrift som for eksempel

Vaccibody, BergenBio eller Ultimovacs si at de utvikler et produkt X uten å si hva det skal benyttes til? Da kan markedet ikke vurdere markedspotensialet, konkurransesituasjon, risiko, etc. Det begrunnes med ønske om hemmelighold, men en behøver ikke røpe IP-hemmeligheter ved å fortelle at det er et nytt produkt for å måle det som er gull-standard mht hjertefunksjon. 

Det samme kan sies om selskapsanalyse(r) fra analytikere, støtte fra det offentlige og ikke minst: store handler i aksjen mellom sentrale aksjonærer opplyses ufullstendig og fremstår som dårlig eierstyring i forhold til NUES-anbefalinger: pris per aksje oppgis ikke, aksjer eid privat av sentrale ansatte på begge sider oppgis ikke, evt. interessekonflikter gjøres ikke rede for, etc.

3. Manglende fokus / resultater mht forretningsutvikling. Valget av dagens styreleder ble delvis gjort for å øke fokus på ikke-organisk vekst. Snart fire år er gått og ingen kjøp er gjort, kun et mindre salg av et datterselskap som var kjøpt mot oppgjør i aksjer av den gang største aksjonær. Manglende resultater på dette feltet er kanskje ikke så overraskende i forhold til punkt 2 over. Vellykket M&A for et selskaps aksjonærer krever en gunstig verdi på selskapets egen valuta. Uten IR blir det ingen «hard valuta» som kan benyttes og selskapet blir nødt til å betale i cash for å unngå verditap for sine aksjonærer.

Så hva bør gjøres?

A. Styret består uten tvil av kompetente enkeltpersoner, men må bli bedre som lag og mer fremoverlent. Det vil være naturlig å gjøre visse endringer mht sammensetning og roller. Valgkomitéen må derfor i gang øyeblikkelig med tanke på kort tid til GF.

B. Ledelsen må gis klare mål som følges opp (å møte på kontoret er en liten start), særlig innen IR, forretningsutvikling, FoU og naturligvis salg/markedsføring.

C. GD er faktisk et ESG-selskap som oppfyller E og S i fullt monn etter min mening, men må styrkes mht G. Det bør være enkelt å rette på.

Med vennlig hilsen John Afseth 

(tidligere styreleder i GD og 1%-eier), etter å ha snakket med et tosifret antall aksjonærer som representerer nærmere 20% av aksjene i selskapet.