Stengning av kjøpesentre – utleierne må ta ansvar

At kjøpesenteret kan holde åpent, er en grunnleggende forutsetning for leie av lokaler der, skriver Irene Lundeker og Tanya Farstad Valdø i Virke.

STENGT: Men hvem skal ta regningen? Her fra CC Vest i Oslo. Foto: Lena S. Falck
Debattinnlegg

Mange virksomheter har måttet holde stengt som følge av coronasituasjonen og myndighetenes restriksjoner. I januar 2021 ble mange kjøpesentre på Østlandet stengt med unntak for noen butikker. Kan utleieren av lokaler i kjøpesentrene kreve full leie, når butikkene måtte holde stengt?

Irene Lundeker. Foto: Virke
Tanya Farstad Valdø. Foto: Virke

Da Norge stengte i mars 2020, gikk debatten om leietagerne hadde rett til fritak for leie fra utleierne, som følge av coronatiltakene. Tilbakemeldingen fra mange utleiere var den gang at leietagerne fortsatt måtte betale leie. Det var ikke utleiers ansvar at det offentlige påla enkelte type virksomheter å stenge. Så kom kompensasjonsordningen på plass, og debatten om utleiers og leietagers risiko og ansvar stilnet hen.

Nå er vi igjen i den situasjonen at en rekke virksomheter har måttet holde stengt som følge av offentlige påbud og faren for nye virusutbrudd. Forskjellen fra stengningen i mars 2020, er at påbudet nå er særlig rettet mot kjøpesentre. Begrunnelsen er at de tiltrekker seg trafikk og oppfattes som attraktive destinasjoner. Tiltakene blir nå lettet på slik at sentrene igjen kan åpne, men det prinsipielle rundt fordelingen av kostnadsansvaret er ikke avklart.

Virke er kjent med at et fåtall utleiere av kjøpesentre er imøtekommende mot leietagerne sine

At kjøpesenteret kan holde åpent, er en grunnleggende forutsetning for leie av lokaler der. Restriksjonene som ble rettet mot kjøpesentrene, medførte at leietagerne ikke kan bruke leieobjektet i tråd med formålet. Utleierne av lokaler i kjøpesentre har også et ansvar i en slik situasjon. Hadde klesbutikken eller sportsbutikken i kjøpesenteret hatt lokaler utenfor kjøpesenteret, kunne de holdt åpent.

Stengningen har også en problematisk side mot fellesutgiftene. Matbutikker, apotek og vinmonopol kan holde åpent – noe som fordrer at de vanlige tjenestene i fellesarealene opprettholdes, slik som oppvarming, rengjøring og vakthold. Butikkene som må holde stengt blir likevel ofte pålagt å betale for disse kostnadene – på lik linje med butikkene som holder åpent.

Virke er kjent med at et fåtall utleiere av kjøpesentre er imøtekommende mot leietagerne sine, og tilbyr reduksjon i leie og felleskostnader. Når utleierne ikke kan tilby den markedsplassen leietageren betaler for, bør dette være en plikt eierne av kjøpesentrene har overfor sine leietagere. Tiden er moden for å se på en mer rimelig byrdefordeling mellom leietagerne og utleierne.

Irene Lundeker

Tanya Farstad Valdø

Advokater i Virke