Slik villeder Senterpartiet velgerne

Emilie Enger Mehl (Sp) bruker bevisst tall fra et unntaksår for å skremme velgerne om EØS, skriver Magne Sørby (H).

SELEKTIVT UTVALG: Emilie Enger Mehl unngår å nevne at handelsbalansen med EU i mange år har gått med flere hundre milliarder kroner i pluss, HVERT år, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB
Debattinnlegg

I et debattinnlegg i Finansavisen 11. mars går Emilie Enger Mehl (Sp) langt i å definere EU som et tapssluk for Norge. Hun mener det er absurd å bevilge nær 6 milliarder kroner årlig i EØS-midler for å påføre Norge et handelsunderskudd med EU i 2020 på 65 milliarder kroner, inkludert olje og gass.

Det riktige tallet er et overskudd på 108 milliarder kroner inkludert Storbritannia, eller 15 milliarder i overskudd uten
Magne Sørby. Foto: Privat

For det første er tallet (minus 65 milliarder) feil. Det riktige tallet er et overskudd på 108 milliarder kroner inkludert Storbritannia, eller 15 milliarder i overskudd uten. Hvis Enger Mehl hadde lest tallene fra SSB nøye, hadde hun sett at SSB allerede hadde trukket ut tallene for Storbritannia. Man kan selvsagt ikke trekke fra et tall to ganger for at dette skal passe inn i argumentasjonen til Sp.

For det andre er 2020 et unntaksår sterkt preget av pandemien. Olje- og gassprisene falt kraftig på grunn av lavere etterspørsel og svak krone som gjorde importerte varer dyrere. Begge disse faktorene slo sterkt ut i en lavere handelsbalanse med EU. Enger Mehl unngår å nevne at handelsbalansen med EU i mange år har gått med flere hundre milliarder kroner i pluss, HVERT år. Hun bruker bevisst et tall fra et svakt år, uten å sammenligne med tidligere år, for å skremme deg som velger.

For det tredje vil ikke Enger Mehl snakke om konsekvensene for norsk eksport hvis vi ikke hadde hatt EØS-avtalen. Før pandemien i 2019, var fastlandseksporten til EU 306 milliarder. Kan Enger Mehl fortelle meg hvor mange som ville mistet jobben hvis vi ikke hadde hatt denne markedsadgangen?

For det fjerde unnlater hun å snakke om de midlene som kommer tilbake fra EU. Norge deltar i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EUs Horisont 2020. I perioden 2014 til 2020 har Norge fått store midler tilbake i diverse forsknings- og innovasjonsprosjekter. 200 ulike NHO-bedrifter har i disse syv årene mottatt 4 milliarder. Inkluderer vi tilskudd til det offentlige, er tallet 11 milliarder. Hvorfor skriver ikke Enger Mehl om dette?

Høyres mål er å skape mer for flere. Forskning og utvikling skaper store muligheter for norske små og mellomstore bedrifter. Stopper vi utviklingen, stopper Norge.

Magne Sørby

Leder i Ringsaker Høyre