KjøpLogg inn
Publisert 19. mai 2021 kl. 19.07
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 661 ord
EKSPORTEN KAN STANSE: Kina kan ikke regnes som en pålitelig kilde for råvarer til Europa, skriver Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Foto: Are Haram

Norge kan ikke bli avhengig av Kina

Hvor er klimapolitikerne og pådriverne for det grønne skiftet i denne saken, spør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Han etterlyser økt utvinning av mineraler i Norge.

Europa har lenge vært helt avhengig av import av råvarer fra den øvrige verden. Norge, med sin omfattende metallurgiske industri, er intet unntak. Europa produserer kun 15 prosent av de mineralske råstoffer som trengs. Med de nye klimamålene vil ubalansen øke kraftig.

For spesifikke metaller er Europas egenforsyning null eller nær null. Det er for eksempel tilfellet for de 17 metallene som kalles «Rare Earth Elements», forkortet REE. Av disse inngår for eksempel praseodym, neodym og flere andre i produkter med supersterke permanentmagneter, som vindkraftverk, elektriske biler, PC-er og mobiler.

Europas mangel på metaller har vært avhjulpet ved import fra resten av verden. Flere av råvarene, som kobolt og mangan, hentes i land preget av konflikter, land med dårlig sosial og miljømessig standard. Andre råvarer, som REE, hentes fra Kina, der de for en stor del fremstilles på en lite miljøvennlig måte og der Kina fullt ut kan diktere priser og tilgjengelighet.

Kina kan ikke regnes som en pålitelig kilde for råvarer til Europa. Det anslås at Kinas industri vil legge beslag på alle egne ressurser fremover, og eksporten stanse. Store nasjoner som USA vil også legge beslag på mye av verdens ressurser for det grønne skiftet.

EU har innsett alvoret i situasjonen, og la 3. september 2020 frem sin «Action Plan on Critical Raw Materials», en liste over kritiske råvarer, der metaller og mineraler utgjorde 29 av 30. De la også frem en fremtidsstudie for behov for kritiske råvarer til strategiske teknologier og sektorer.

Norge sitter trolig på Europas største forekomst av høykritisk REE på Fensfeltet i Nome kommune

EU etablerte samme dag et eget organ for å være pådriver i mineralpolitikken, European Raw Materials Alliance (ERMA). ERMA skal arbeide for finansiering av mineral- og metalluttak (gruver) og forenkle veien frem til tillatelser til å etablere og utvide gruver. Dette er avgjørende for å sikre EUs råvaretilgang.

EU-president Ursula von der Leyen har flere ganger understreket at forsyningen av råvarer til Europa ikke er bærekraftig og sikker: «98 percent of the rare earth elements we need come from a single supplier: China. This is not sustainable. So we must diversify our supply chains.»

Finland har tatt et fast, strategisk grep tidlig, og opprettet i 2018 Finnish Minerals Group (FMG) som et redskap for langsiktig, strategisk utvikling av utvalgte selskaper, og som investor i batteri- og gruveprosjekter.

Den svenske regjeringen vedtok 11. mars i år å gjennomgå sitt regelverk for gruvetillatelser, med sikte på å sikre en bærekraftig forsyning av «innovasjonskritiske» metaller og mineraler. I Sverige handler det altså om strategisk forsyningssikkerhet.

Hvor er norske politikere og den norske regjering? Alle politikere som støtter Parisavtalen, og endog vil akselerere utviklingen av det grønne skiftet – har de forstått at de implisitt utløser en til dels mangedobling av behovet for visse metaller og mineraler? En mangedobling av etterspørsel uten samtidig å legge til rette for en mangedobling av tilbud, er uansvarlig politikk. Hvor er klimapolitikerne og pådriverne for det grønne skiftet i denne saken?

Regjeringen opprettet et NOU-utvalg i juni 2020 som skulle se på endringer av mineralloven. Der sto samerettslige spørsmål i fokus, og ikke en stavelse berørte råvaresikkerhet.

Regjeringen bør ha lært fra fjorårets marsdager at det er for sent å springe i butikken etter smittevern og respiratorer når covid-krisen er en realitet

Norge sitter trolig på Europas største forekomst av høykritisk REE på Fensfeltet i Nome kommune. Vi kjenner ikke til at regjeringen har søkt samarbeid med EU vedrørende råvarestrategier. Norge, ved Næringsdepartementet, burde selvsagt delta for eksempel i ERMA, slik Spania og Frankrike gjør, og flere vil gjøre.

Gitt at det å etablere gruvedrift tar mange, altfor mange år, må regjeringen snarest fremme politiske initiativer som er tydelige for å sikre fremtidig råvaretilgang. Regjeringen bør ha lært fra fjorårets marsdager at det er for sent å springe i butikken etter smittevern og respiratorer når covid-krisen er en realitet. Slik vil det også lett gå med hensyn til råvarer nå når råvarekrisen er åpenbar.

Stein Lier-Hansen

Adm. direktør i Norsk Industri