KjøpLogg inn
Publisert 10. juni 2021 kl. 18.31
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 325 ord
VIL PREMIERE RESIRKULERING: Drikkevarebransjen og organisasjonene i næringslivet står samlet bak et forslag om å gjøre avgiften til en materialavgift, gradert ut fra andel resirkulert materiale, skriver artikkelforfatterne. Foto: NTB

Den dummeste avgiften

Grunnavgiften på drikkevareemballasje er den laveste frukten. Det er på høy tid å plukke den, skriver Ingvill Størksen og Jarle Hammerstad i Virke.

Handels- og drikkevareindustrien kan glede seg over at avgiften på alkoholfrie drikkevarer fjernes 1. juli, slik Fremskrittspartiet og regjeringen ble enige om i avtalen om revidert nasjonalbudsjett. Dette gir grunnlag for økt omsetning og flere jobber i Norge.

Ingvill Størksen. Foto: Virke
Jarle Hammerstad. Foto: Virke

Vi står imidlertid fortsatt igjen med den dummeste avgiften. For mineralvann er det avgiften på emballasjen, den såkalte grunnavgiften, som utgjør mest av avgiftsbelastningen. Den er dobbelt så dyr for drikkevarebransjen som avgiften på alkoholfrie drikkevarer. Og den er i beste fall avleggs i forhold til tiden avgiften ble innført, da den hadde et slags miljøformål som handlet om å favorisere glass foran plast og metallbokser. I verste fall gir den negative miljøincentiver. Den står i veien for å fremme utvikling og gjenvinning av plastemballasje i mer miljøvennlig retning.

Virke og drikkevarebransjen har ikke foreslått å fjerne emballasjeavgift på drikkevarer, men å erstatte grunnavgiften med en oppdatert avgift med et reelt miljøformål. Drikkevarebransjen og organisasjonene i næringslivet står samlet bak et forslag om å gjøre avgiften til en materialavgift, gradert ut fra andel resirkulert materiale. Dette vil gi et incentiv til å bruke ikke-fossilt og resirkulert materiale.

Endringen vil kunne redusere prisen på et brett brus, redusere grensehandelen betydelig og kutte 150.000 tonn CO2 per år. Et klassisk kinderegg. Og det vil ikke koste staten noe det året omleggingen skjer. Etter hvert kan avgiftsinntektene gå ned i takt med bruken av resirkulert materiale. Det er slik miljøavgifter bør virke.

Finansdepartementet har i budsjett etter budsjett strittet imot omlegging fordi den gir om lag 2 milliarder kroner i kassen. Men avgiften skulle opprinnelig ha et miljøformål. Det har den ikke. Den fremmer snarere emballasje som ikke gjenvinnes. Tiden burde være over for å holde oss med så dumme avgifter. Skal vi nå våre utslippsmål og skape mer sirkulær økonomi, må vi bruke avgiftsvirkemiddelet målrettet. Grunnavgiften på drikkevareemballasje er den laveste frukten. Det er på høy tid å plukke den.

Ingvill Størksen

Direktør for Virke dagligvare

Jarle Hammerstad

Fungerende leder for Virke servicehandel