KjøpLogg inn
Publisert 9. mars 2022 kl. 18.29
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 604 ord
– RISIKERER Å KVELE ET NØDVENDIG SAMFUNNSTILBUD: Frihet og deltid er ikke nødvendigvis motsetninger, skriver artikkelforfatteren. Her statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og nå avgått arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik. Foto: NTB

Unge arbeidstakere taper på regjeringens kamp mot bemanningsbransjen

Regjeringen er blind for bredden i bransjen når den skjærer alle over en kam, skriver Mats Furulund i Academic Work.

«Arbeidsfolk skal slippe å stå med lua i hånden», skrev daværende arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) i VG om bemanningsbransjen før hun trakk seg som følge av pendlerboligskandalen. Nå vil regjeringen sette lua på plass og «rydde opp», uten hensyn til hvordan situasjonen er ellers, og risikerer dermed i iverens hete å kvele et nødvendig samfunnstilbud til både norsk næringsliv og unge arbeidstakere som trenger et fleksibelt arbeidstilbud.

Mats Furulund. Foto: Academic Work

Argumentene om byggebransjen oppleves tynnslitte når regjeringen benytter én del av bransjen for å svartmale resten. Er det virkelig sant at alle som jobber deltid, midlertidig eller har fått jobb gjennom bemanningsbyråer, føler de må ta av seg hodeplagget for å snakke med sjefen?

Dersom sysselsetting og verdiskapning virkelig er prioritert av regjeringen, bør den rette søkelyset mot de som ikke følger spillereglene, fremfor å ettergå seriøse aktører. Dette vil være betydelig mer konstruktivt enn å endre adgangen til å leie inn – som tross alt bare utgjør cirka 1,5 prosent av norsk sysselsetting.

Vi i Academic Work kjenner oss ikke igjen i anklagene. Vi har rutiner som dokumenterer at vi likebehandler alle utleide ansatte som jobber hos oss, og vi følger alle de reguleringer som er pålagt fra tidligere. Vi tilbyr ansatte kun faste stillinger og leier dem ut til midlertidige behov. Man risikerer ikke oppsigelse dersom kandidater ikke godtar oppdragsvilkårene. Og om timene ikke fylles opp, får våre ansatte garantilønn fra oss.

Den seriøse delen av bemanningsbransjen har nemlig vært gjennomregulert over flere år

Vår nisje er studenter og de med inntil fem års arbeidserfaring, en gruppe som utgjør fremtiden for norsk arbeidsliv. Det er unge mennesker med et stort potensial, men som naturlig nok ofte mangler yrkeserfaring. Utdanningsløp eller fremtidsplaner gjør at de ofte søker nettopp deltid og midlertidighet, og vi tilbyr dem også en trygghet. Dette er naturligvis bare en del av vår virksomhet, nyutdannede som ønsker heltidsstilling vil ikke akseptere eller søke på deltidsstillinger, og da er vi også tjent med at de jobber heltid.

Det foreslås blant annet en godkjenningsordning for bemanningsbyråer, slik at useriøse aktører kan lukes ut, og det lettere kan innføres nye krav som gjør at en ikke kan omgå regelverket. Grunntanken er god. Det er likevel problematisk at det kun gjelder at arbeidstilbydere med tariffavtale skal kunne leie inn etter midlertidig behov.

Den seriøse delen av bemanningsbransjen har nemlig vært gjennomregulert over flere år, og vi har lagt ned betydelige ressurser i å tilby anstendige arbeidsvilkår. Hvorfor anerkjennes ikke denne innsatsen?

«Regjeringen vil sørge for at hele og faste stillinger er normen i alle deler av arbeidslivet, og at alle skal oppleve både frihet og trygghet i sin egen arbeidshverdag», skrev Tajik. Men frihet og deltid er ikke nødvendigvis motsetninger. I mange tilfeller ville både arbeidstakere og arbeidsgivere heller valgt å ikke inngå en avtale, dersom fleksibiliteten forsvant.

Vi har ingen ansatte med lua i hånden. Nå må regjeringen prioritere å ta cowboyene som ikke følger loven

Trygghet er viktig. Derfor tilbyr vi også rådgivning før, underveis og etter arbeidsopphold. Å kunne sparre med noen andre enn sjefen er en merverdi for våre ansatte – og noe mange andre ville ønsket. Vi er med dette blant få aktører som kan tilby en mulighet tilpasset unges behov.

Vi har ingen ansatte med lua i hånden. Nå må regjeringen prioritere å ta cowboyene som ikke følger loven. Vi jobber hver dag jobber for å heve bransjestandarden og å tilby et reelt og relevant arbeidstilbud tilpasset studenter og nye arbeidstakere, altså morgendagens arbeidsledere. Dersom regjeringen anerkjente tiltakene vi faktisk har, kan den seriøse delen av bransjen fortsatt være et nyttig supplement til virksomheter med behov for fleksibilitet.

Mats Furulund

Adm. direktør i Academic Work