KjøpLogg inn
Publisert 12. mai 2022 kl. 18.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 371 ord
Hvem betaler? Den norske elbil-politikken koster årlig 30 milliarder kroner, og noe av dette kunne kommet andre grupper til gode, skriver NHO Transport. Foto: Are Haram

Absurd mas?

Også elbilistene bør betale for kostnadene bilbruken påfører samfunnet, skriver Jofri Lunde og Jon H. Stordrange, NHO Transport.

Takk for omtalen i Finansavisens lederartikkel 6.5.22, hvor NHO Transports innlegg i Aftenposten 4.5.22 betegnes som «et absurd mas mot elbilene». Det er et politisk mål å få flere til å reise kollektivt, og det kan ikke være billigere å kjøre elbil enn buss i Oslo. Ergo må elbilistene betale mer når de kjører i byen. Det er vanskelig å forstå at dette skulle være absurd eller meningsløst.

Lederskribenten reagerer på regnestykket. Han har selvsagt rett i at det fremdeles er billigere å kjøre buss enn elbil hvis du tar med avskrivninger, slitasje og forsikringer på bilen.

Overskriften på innlegget i Aftenposten var imidlertid «La elbilen stå i garasjen». Det forutsetter at elbilen allerede er anskaffet og at eieren dermed har tatt høyde for forsikringer, avskrivninger eller verditap, service og dekkslitasje.

Hva som påvirker folks reisevaner, er det kritiske spørsmålet. Lederskribenten berører dette med å hevde at det «kanskje ligger (det) noen marginalkostnadsbetraktninger til grunn...».

Det er nok hele poenget. Hvis man allerede har skaffet seg elbil, vil man neppe tenke på verditap, forsikring eller dekkslitasje når man i hverdagen skal velge kollektivtrafikken eller egen bil. Da teller kun variable kostnader knyttet til bomtakster, energiforbruk og parkering.

Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus ligger rundt 20 prosent under nivået fra 2019, men biltrafikken ligger 3–4 prosent over. Og det er ikke fordi det er blitt vanskeligere å gå, sykle eller reise kollektivt enn tidligere, slik lederskribenten synes å mene.

Derimot har reisevanene endret seg etter to år med sterke oppfordringer om ikke å reise kollektivt. I tillegg har det vært et rekordsalg av elbiler. Skal vi komme tilbake på det gode kollektive sporet, bør også elbilistene betale for kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

Den norske elbilpolitikken er kostbar. I statsbudsjettet for 2022 beregnet Finansdepartementet at dagens politikk årlig koster samfunnet 30 milliarder i tapte skatte- og avgiftsinntekter. Disse pengene kunne vært brukt til helt andre velferdstiltak, som kommer mindre ressurssterke grupper til gode enn dagens elbileiere.

Skal vi nå «nullvekstmålet» for trafikk inn og ut av byene, må flere reise sammen. For å få til det, må kollektivtilbudet styrkes og dermed gjøres mer konkurransedyktig.

Jofri Lunde, næringspolitisk sjef, NHO Transport Foto: Moment Studio
Jon H. Stordrange, adm. direktør i NHO Transport. Foto: NTB

Jofri Lunde

næringspolitisk sjef, NHO Transport

Jon H. Stordrange

adm. direktør, NHO Transport