Best på kvinner og marginer i konsulentbransjen

«Anarki» og blant de høyeste kvinneandelene i konsulent-Norge. Nå er Netlight også bransjens mest lønnsomme.

FULL TILLIT: IT-konsulentselskapet Netlight har ingen formell ledelse, men er de mest lønnsomme konsulentene i Norge. Her ved salgsansvarlig Magnus Gillebo (t.v.) og partner Andreas Blomquist. Foto: Torgeir Kveim Sti
Digital

– Det går veldig bra, og jeg tror jeg er en effekt av hvordan vi organiserer oss, sier Andreas Blomqvist, partner i Netlight.

På overflaten ser Netlight ut som et hvilket som helst konsulentselskap. Freshe lokaler, digitaliseringseksperter med designbriller og 1.300 konsulenter fordelt på kontorer i Stockholm, Oslo, København og de største byene i Tyskland.

Selskapet høster i likhet med resten av bransjen fruktene av et godt marked, og omsatte i fjor for 1,3 milliarder svenske kroner, en økning på 27 prosent fra året før.

Men der slutter også likhetene.

Blottet for sjefer

Netlight har ingen formell ledelse, ingen avdelinger og ingen sjefer som sier hvilken retning selskapet skal ta. 

Blomqvist er partner og blant konsulentene med lengst fartstid på Oslo-kontoret, men har ikke mer bestemmelsesrett enn konsulentene som ble ansatt over sommeren.

Hvorvidt selskapet tar et prosjekt innen skyoptimalisering eller tingenes internett er opp til de ansatte, som tar avgjørelser sammen gjennom det selskapet kaller en nettverksbasert modell.

– Vi tror ikke på klassiske, hierarkiske strukturer, men er i stedet et nettverk hvor man tar sine egne beslutninger og ansvar selv. Det gjør oss mer fleksible, hevder Blomqvist

– Kunne blitt kaos

Konsulentene sammenligner seg selv med en fugleflokk der mantraet er at konsulentene velger kundene og kundene velger dem.

– Det kunne blitt kaos, men grunnen til at det ikke er et anarki er at vi følger noen prinsipper, sier Blomqvist og ramser opp;

– Gir du tillit får du ansvar, de som sitter nærmest problemet er best egnet til å ta beslutninger og vedkommende tar også lederrollen.
En ledelsesmodell basert på nærhet, kompetanse og kontekst, gir ifølge ham, konsulentene en stor grad av autonomi. Og byr samtidig på utfordringer.

– Det gjør det vanskeligere å finne de riktige folkene, og vi har intervjuet 5-600 bare i år og ansetter kun et fåtall. Det er ikke en modell som passer for alle, sier Blomqvist.

Lønnsom kvinnebastion

Oslo-kontoret teller 135 ansatte pr. i dag og hadde et fall i omsetningen på 15 prosent fra 2017 til i fjor, til 150 millioner kroner. Ifølge Blomqvist skyldes det ikke mangel på oppdrag, men at en gruppe konsulenter pendlet til Norge fra Tyskland og ga kunstig høy omsetning i 2017.

På to andre områder utmerker likevel selskapet seg.

Netlight er det mest lønnsomme unoterte konsulentselskapet i Norge, med en driftsmargin på 21,3 prosent. Det skyldes blant annet at selskapet har lave administrasjonskostnader og at alle ansatte har flere roller.

I tillegg har selskapet en av de høyeste kvinneandelene innen sektoren på over 30 prosent. Blant de nyansatte i år er selskapet oppe i 42 prosent kvinner.

Blomqvist hevder modellen er attraktiv både for kunder og konsulenter, fordi de er mer fleksible og bedre tilpasset dagens marked.

– Det handler om i hvilken grad man klarer å skape et samarbeid med kunden, skille seg ut og la kompetansen flyte fritt inn til kunden, sier han.

Han medgir at det kan gjøres feil, men at nettverkets selvregulerende funksjon skal hindre dette.

– Vi kan ikke lenger organisere oss som en fabrikk på 1930-tallet. Jeg tror samfunnet i større grad ønsker å ta i bruk alternative modeller med et moderne og inkluderende lederskap.

Netlight
(mill. kroner)20182017
Driftsinntekter150,1175,8
Driftsresultat32,042,3
Resultat før skatt31,942,3
Resultat etter skatt24,432,0
konsulenter
it
kvinner
ledelse
Nyheter
Teknologi
Næringsliv
Digital
Arbeidsliv