Crayon økte på drift, men gikk i minus

LA FREM TALL: Crayon har lagt frem resultater for 4. kvartal. Her fra børsnoteringen av selskapet. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

(Artikkelen oppdateres)

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Crayon rapporterte et justert driftsresultat før avskrivninger på 98 millioner kroner i fjerde kvartal 2019, mot 78 millioner i samme periode året før. Resultatet før skatt endte på minus 38,1 millioner, ned fra pluss 4,7 millioner i samme periode året før.

Selv fokuserer selskapet på at de har levert sitt åttende kvartal på rad med organisk vekst i omsetning og resultat fra driften. Crayon økte omsetningen med 54 prosent i fjerde kvartal, mens underliggende inntjening økte med 15 prosent.

For 2019 sett under ett økte Crayon omsetningen fra 9,1 til 13,7 milliarder. Justert driftsresultat økte fra 188,1 til 292,2 millioner, mens driftsresultatet gikk tilbake fra 100,6 til 77,1 millioner.

Crayon Group Holding ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter4.2282.740
Driftsresultat-5,655,3
Resultat før skatt-38,14,7
Resultat etter skattnn

Crayon Group Holding ASA

IT-rådgivingsselskap innen software og digitale transformasjonstjenester.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Torgrim Takle.

Grunnlagt i 1999 under navnet Office Systems ASA.

Største aksjonær er det amerikanske oppkjøpsfondet One Equity Partners.