Sterkt kvartal for TietoEVRY

Det nyfusjonerte TietoEVRY rapporterte bedre driftsresultat enn forventet i fjerde kvartal.

LEVERTE TALL: Kimmo Alkio la frem kvartalsrapporten for det fusjonerte TietoEVRY. Foto: Ivan Kverme

Tieto økte inntektene med 2 prosent og leverte en driftsmargin på 13 prosent i fjerde kvartal, godt drevet av Hybrid Infra. Samtidig leverte EVRY inntjeningsvekst på 4 prosent og også de en margin på 13 prosent som følge av sterk ordrereserve innen finansielle tjenester.

De to selskapene fusjonerte i fjerde kvartal 2019 og foreslås et utbytte på 1,27 euro pr. aksje.

TietoEVRY hadde et justert driftsresultat på 71,4 millioner euro i fjerde kvartal, hvilket var over forventningen på 63,3 millioner. Sammenlagt driftsresultat for året endte på 343,1 millioner euro. 

Selskapet forventer at det justerte driftsresultatet for 2020 skal øke sammenlignet med de to selskapenes resultat for foregående år.

Fusjonssynergiene anslås å ha kommet opp i 35-40 millioner euro ved årsskiftet, og forventer å nå målet om 75 millioner euro.

Kvartalsrapporten

TietoEVRY

(Mill. EUR)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter542,8421,9
Driftsresultat31,545,7
Resultat før skatt19,144,8
Resultat etter skatt12,035,6